Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

Ankara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Aralık 2017
Ankara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

– Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

– Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

– Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

– TC Kimlik No

– Fotoğraf (1 adet)

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 – Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 – İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi Unvan Adet Açıklamalar
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.
Halkbilim ABD YARD. DOÇ. 1 Halkbilim ve Somut Olmayan Kültürel Miras alanında çalışmaları olmak.
Paleoantropoloji ABD DOÇENT 1 Antropolojik açıdan Antik DNA çalışmaları olmak.
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD YARD. DOÇ. 1 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı ABD PROFESÖR 1 Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış ve Endülüs şiiri üzerine çalışmaları olmak.
Fiziki Coğrafya ABD PROFESÖR 1
Türkiye Coğrafyası ABD YARD. DOÇ 1
Kuzey Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatı ABD PROFESÖR 1 Hakas Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Eski Türk Edebiyatı ABD DOÇENT 1
Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD YARD. DOÇ 1 Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında yontmataş tekno-tipolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Dramatik Yazarlık ASD YARD. DOÇ 1 Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı lisans mezunu olmak, Tiyatro Kuramları Eleştiri ve Dramaturgi alanında doktora yapmış olmak.
Urdu Dili ve Edebiyatı ABD YARD. DOÇ 1 Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri ABD PROFESÖR 1 Bakteriyel Virülans PCR çalışmaları olmak, Ağız Mikrobiyolojisi dersleri vermiş olmak.
Periodontoloji ABD DOÇENT 1 “Periodontopatojen bakterilerin nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi” konusunda çalışmaları olmak.
Periodontoloji ABD DOÇENT 1 “Gestasyonel diabetes mellitus ve periodontal sağlık ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD PROFESÖR 1 Ekoloji ve Çevre Biyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Genel Biyoloji ABD PROFESÖR 1 Bitki Embriyolojisi, Sitolojisi ve Anatomisi alanında çalışmaları olmak.
Zooloji ABD PROFESÖR 1 Kas ve Enzim Histokimyası alanında çalışmaları olmak.
Katıhal Fiziği ABD PROFESÖR 1 Nanoyapılı malzemeler ve nanomekanik karakterizasyon konusunda çalışmaları olmak.
Risk Analizi ABD PROFESÖR 1 Risk Analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Uygulamalı Matematik ABD PROFESÖR 1 Fonksiyonel, Fark Denklemleri, İmpulsive Diferensiyel Denklemler konusunda çalışmaları olmak.
Yöneylem Araştırması ABD DOÇENT 1 Yöneylem Araştırması alanı ile ilgili çalışmaları olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Özel Hukuk ABD YARD. DOÇ 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Basın Yayın Tekniği ABD DOÇENT 1 Haberde temsil ve kültürel çalışmalar alanında çalışmaları bulunmak.
Reklamcılık ve Tanıtım ABD DOÇENT 1 Sağlık iletişimi alanında çalışmaları bulunmak.
Kişilerarası İletişim ABD PROFESÖR 1 Siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Din Sosyolojisi ABD PROFESÖR 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları ABD YARD. DOÇ 1 Kent ve Çevre Bilimleri alanında kentsel politikalar konusunda doktora yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler ABD DOÇENT 1
Karşılaştırmalı Siyaset ABD PROFESÖR 1 Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.
Karşılaştırmalı Siyaset ABD PROFESÖR 1 Siyasi tarih alanında doçent unvanı almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Histoloji ve Embriyoloji ABD DOÇENT 1 Histoloji-Embriyoloji uzmanı olmak. Üreme biyolojisi alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi ABD DOÇENT 1 Veteriner Farmakoloji ve Toksikolojisi alanında doktora yapmış olmak; Farmakogenetik ve Endokrin Bozucular konusunda çalışmaları olmak.
Veterinerlik Mikrobiyolojisi ABD DOÇENT 1 Veteriner Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak ve Kanatlı Salmonellalar ile Mikrobiyom Analizi konularında çalışmaları olmak.
Veterinerlik Anatomisi ABD PROFESÖR 1 Veteriner Anatomi alanında doktora yapmış olmak ve hayvanlarda manyetik rezonans görüntüleme teknikleri üzerinde çalışmaları olmak.
Veterinerlik Anatomisi ABD DOÇENT 1 Veteriner Anatomi alanında doktora yapmış olmak ve hayvanlarda plastinasyon teknikleri üzerine çalışmaları olmak.
Veterinerlik Biyokimyası ABD DOÇENT 1 Veteriner Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Elektromanyetik alanlar ve kolorektal kanserler konularında çalışmaları olmak.
Veterinerlik Fizyolojisi ABD PROFESÖR 1 Veteriner Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak. Rumen sindiriminin geliştirilmesi alanında çalışmaları olmak.
Veterinerlik Fizyolojisi ABD DOÇENT 1 Evcil hayvanlarda davranış fizyolojisi, davranış gelişimi, stres ve öğrenme konularında çalışmaları olmak.
Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji ABD PROFESÖR 1 Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış ve Et kalitesi üzerine ultrastrüktürelçalışmaları olmak.
Hayvan Sağlığı Ekonomisi İşletmeciliği ABD PROFESÖR 1 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında doktora yapmış ve kırmızı et ve kanatlılar üzerine çalışmaları olmak.
Veterinerlik Biyoistatistik ABD YARD. DOÇ 1 Veteriner Biyoistatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Genetiği ABD DOÇENT 1 Veteriner Genetik Anabilim Dalında doktora yapmış ve hayvanlarda genom düzeyinde çalışmaları olmak.
Veterinerlik Genetiği ABD YARD. DOÇ 1 Veteriner Genetik Anabilim Dalında doktora yapmış ve hayvanlarda immunogenetik alanında çalışmaları olmak.
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Kriminalistik ABD PROFESÖR 1 Adli Tıp Doçenti olmak, Kriminalistik alanında çalışmaları olmak.
Adli Toksikoloji ABD YARD. DOÇ 1 Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya alanında yapmış olmak. İlaç analizleri ve ilaçların enantiyomerik ayırımları konusunda çalışmaları olmak.
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DOÇENT 1 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER