Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Ankara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

25 Ağustos 2018
Ankara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

– Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

– Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

– Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

– TC Kimlik No

– Fotoğraf (1 adet)

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna        4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren başlayıp 14.09.2018 tarihinde sona erecektir.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 – Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 – İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Alman Dili ve Edebiyatı ABD PROFESÖR 1 Çağdaş Alman Edebiyatı ve Kültürlerarası Edebiyat alanında çalışmaları olmak
Eski Türk Edebiyatı ABD PROFESÖR 1
Bilim Tarihi ABD DOÇENT 1 Cumhuriyet Döneminde bilimsel etkinlikler tarihi alanında çalışmaları olmak
Arap Dili ve Edebiyatı ABD DOÇENT 1 Arap dil bilimi ve karşılaştırmalı dilbilim üzerine çalışmaları olmak.
İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 20. yüzyıl İtalyan Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak
Hindoloji ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Hindoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
Latin Dili ve Edebiyatı ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Latin Dili ve Edebiyatı programında doktora yapmış olmak
Latin Dili ve Edebiyatı ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Latin Dili ve Edebiyatı programında doktora yapmış olmak
Yunan Dili ve Edebiyatı ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Yunan Dili ve Edebiyatı programında doktora yapmış olmak
Uygulamalı Dilbilim ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Sesbilim alanında çalışmaları olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkçe Eğitimi ABD PROFESÖR 1 Türkçe Eğitimi alanında doçent unvanına sahip olmak
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD PROFESÖR 1 Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) alanında doçentlik unvanına sahip olmak
Zihin Engelliler Eğitimi ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Özel Eğitim Programı’nda Doktora yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Biyoteknoloji ABD PROFESÖR * 1 Siyanobakteriyel biyoyakıt üretimi konusunda çalışmaları olmak.
Biyoteknoloji ABD PROFESÖR 1 Mikrobiyolojik nanopartikül ve biyohidrojen üretimi, mikrobiyel direnç konularında çalışmaları olmak.
Botanik ABD PROFESÖR * 1 Chenopodiaceae familyasının sistematiği ve Filocoğrafyası konularında çalışmaları olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD DOÇENT 1 Rickart Modüller konusunda çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Temel Eğitim ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Güzel Sanatlar Eğitiminde doktora yapmış olmak, estetik ve yaratıcı drama alanlarında çalışmaları olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Fikri Mülkiyet Hukuku ABD PROFESÖR 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, fikri ve sınai haklar alanlarında çalışmaları olmak
Fikri Mülkiyet Hukuku ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, fikri ve sınai haklar alanlarında çalışmaları olmak
Milletlerarası Özel Hukuk ABD PROFESÖR 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomedikal Mühendisliği ABD PROFESÖR * 1 Kimyasal buhar biriktirme ve plazma yöntemleriyle ilgili çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği ABD DOÇENT * 1 Mikrodalga ve dielektrik özellikler konularında çalışmaları olmak
Gıda Mühendisliği ABD DR. ÖĞR.

ÜYESİ *

1 Gıda emülsiyonları ve bitkisel yağlar alanlarında çalışmaları olmak
Enerji Mühendisliği ABD DR. ÖĞR.

ÜYESİ *

1 Mühendislik Fakültesi mezunu olmak ve güneş enerjisi çevrim sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Felsefesi ABD DOÇENT 1
Türk Din Musikisi ABD DOÇENT 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon ABD DOÇENT 1
İktisat Tarihi ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul ve Varlık Ekon ve Değ. ABD DOÇENT 1 Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında doktora yapmış olmak, gayrimenkul ve varlık değerleme teorisi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak
Gayrimenkul ve Varlık Ekon ve Değ. ABD DOÇENT 1 Tarım Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak, İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi ile Finans alanında çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Anatomi ABD PROFESÖR 1 Anatomi uzmanı olmak, Sinir sistemi anatomisi konusunda çalışmaları olmak, klinik anatomi kadavra kurslarında eğitici olarak deneyim sahibi olmak.
Çocuk Cerrahisi ABD DOÇENT 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak, ileri endoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Göz Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi ve Cerrahi Retina Hastalıkları konusunda deneyimli olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD DOÇENT 1 Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı olmak, Ürojinekoloji konusunda deneyimli olmak.
Üroloji ABD DOÇENT 1 Üroloji uzmanı olmak.
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
İç Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Geriatri Bilim Dalı için alınacak olup, Geriatri uzmanı olmak.
Radyoloji ABD DOÇENT 1 Radyoloji uzmanı olmak.
Histoloji ve Embriyoloji ABD DOÇENT 1 Tıp doktoru ve Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olup, Sinir Bilim alanında çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Entomoloji ABD DOÇENT 1 Biyoteknik Mücadele ve Konukçu Parazitoit İlişkileri konusunda çalışmaları olmak.
Yemler ve Hayvan Besleme ABD DOÇENT 1 Kanatlı Besleme ve damızlık yumurta tavukları üzerine çalışmaları olmak.
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Biyoteknoloji ABD PROFESÖR 1 Monoklonal ve rekombinant antikor üretimi ve biyobenzer üretimine yönelik çalışmaları olmak
Biyoteknoloji ABD DOÇENT 1 Kanser biyolojisi ve yüksek işlem kapasiteli teknolojilerin biyoinformatikanalizi konusunda deneyimli olmak
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Medikal Fizik ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Elektron spin rezonans, optik luminesans ve termolüminesans teknikleri ile tarihlendirme konusunda çalışmaları olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YO
Ceza İnfaz ve Güvenlik Programı DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Ceza hukuku alanında doktora yapmış olmak.
HIZLANDIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ PROFESÖR 1 Yüksek Enerji Fiziği alanında doktora yapmış olmak ve Hızlandırıcılarda süperiletkenlik üzerine çalışmaları olmak

 

* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlıyor olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler