Akademik Personel | 02 Aralık 2020, Çarşamba

Ankara Üniversitesi 134 Öğretim Üyesi Alıyor!

14 Mayıs 2014
Ankara Üniversitesi 134 Öğretim Üyesi Alıyor!
       

Ankara Üniversitesi’nin 14.05.2014 tarihli ilanına göre 134 Öğretim Üyesi Alınacaktır. İlanın orijinal metni şu şekildedir:

 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

– Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

– Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

– Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

– TC Kimlik No

– Fotoğraf (1 adet)

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

blank Güncel Akademik ve Öğretim Üyesi İlanları

 

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.
Bulgar Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 1 Bulgar Dili ve Edebiyatı alanı ve diğer Balkan Dilleri ve Edebiyatları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Protohistorya ve Önasya Ark. ABD PROFESÖR 1 Protohistorya ve Anadolu Arkeolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Protohistorya ve Önasya Ark. ABD PROFESÖR 1 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.
Sanat Tarihi Bölümü PROFESÖR 1  Ortaçağ Arkeolojisi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile ilgili akademik çalışmaları olmak.
Sanat Tarihi Bölümü YRD.DOÇ. 1 Ortaçağ Arkeolojisi ve Türk el sanatları ile ilgili akademik çalışmaları olmak.
Kore Dili ve Edb. ABD YRD.DOÇ. 1
Sinoloji ABD YRD.DOÇ. 1 Doktorasını Çin Dili ve Edebiyatında yapmış olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğ. ABD DOÇENT 1
Leh Dili ve Edb. ABD DOÇENT 1
Rus Dili ve Edb. ABD YRD.DOÇ. 2 Rus Diline yönelik “Dilbilim Alanı”nda doktora yapmış olmak.
Fransız Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 2 Fransız edebiyatında Frankofon Edebiyatta kültürel etkileşim konusunda çalışmaları bulunmak.
İspanyol Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 1  20.yy  İspanyol romanı üzerine çalışmaları bulunmak.
Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD DOÇENT 1
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) TürkLeh.ve Edb. ABD YRD.DOÇ. 1 Modern Özbek-Uygur araştırmaları alanında uzmanlaşmış olmak.
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh. veEdb. ABD DOÇENT 1 Kırgız ve Kazak Türkçesi alanında uzmanlaşmış olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD DOÇENT 1 Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olması, Türk-Yunan ilişkileri üzerine yayınlarının bulunması.
Yeniçağ Tarihi ABD PROFESÖR 1
Japon Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 1 Japon Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak,  Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak ve Japonya ile ilgili araştırmalar yapmış olmak
Japon Dili ve Edb. ABD YRD.DOÇ. 1 Japon Dili ve Edebiyatında lisans, yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğ. ABD DOÇENT 1
Bölgesel Coğrafya ABD DOÇENT 1
Hititoloji ABD YRD.DOÇ. 1   Yükseklisans ve doktorasını Hititoloji Anabilim Dalında yapmış olmak.
Sumeroloji ABD YRD.DOÇ. 1  Yükseklisans ve doktorasını Sumeroloji Anabilim Dalında yapmış olmak.
Bilim Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1  Bilim Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve bilim felsefesi ile sosyolojisi üzerine yayın yapmış olmak.
Genel Dilbilim ABD PROFESÖR 1 Doçentliğini Dilbilim alanında almış olmak, Ruhdilbilim ve çocukta dil gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Psikoloji ABD PROFESÖR 1
Sosyal Psikoloji ABD DOÇENT 1  Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.
Felsefe Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1 Söylem etiği üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Fizik Antropoloji ABD PROFESÖR 1  Oksoloji ve Seküler Değişim alanında yayın yapmış olma.
Kore Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 1
Hindoloji ABD PROFESÖR 1  Hindoloji Bilim Dalında doktora yapmış ve Hindoloji alanında doçent unvanına sahip olmak.
Tiyatro Tarihi ve Teorisi ABD PROFESÖR 1
Dramatik Yazarlık ABD PROFESÖR 1
Sistematik Fels.ve Mantık ABD PROFESÖR 1  Epistemoloji ve Tarih-Toplum Felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD PROFESÖR 1  Adli Diş Hekimliği ve Radyografik yaş tayini konusunda çalışmaları olmak.
Ortodonti ABD PROFESÖR 1  Dudak damak yarıklı bebeklerde primer cerrahi öncesi nazal ve alveoler şekillendirme ve bunların genetik analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Temel Bilimler Bölümü DOÇENT 1  Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Anatomi alanında doçent unvanına sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Kimya ABD PROFESÖR 1 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya alanında doçent unvanına sahip olmak.
Farmasötik Toksikoloji ABD DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında doçent unvanı almış olmak, kanser ve ilaç metabolizmasında genetik polimorfizm alanında çalışmalar yapmış olmak.
Farmasötik Teknoloji ABD YRD.DOÇ. 3 Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.
Biyokimya ABD PROFESÖR 1 Eczacılık Fakültesi mezunu ve Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak.
Farmakoloji ABD PROFESÖR 1 Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmakoloji alanında doçent unvanına sahip, endokrin hastalıklar konularında çalışmaları olmak.
Farmakognozi ABD PROFESÖR 2 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik  alanında doçent unvanına sahip olmak.
Farmakognozi ABD DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik  alanında doçent unvanına sahip olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitimde İstatistik ve Arş. ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora eğitimini Ölçme ve Değerlendirme alanında tamamlamış olmak
Karşılaştırmalı Eğitim ABD DOÇENT 1
Okul Öncesi Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak.
Matematik Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora Eğitimini Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak.
Rehberlik ve Psik. Dan. ABD PROFESÖR 1 Akademik çalışmalarını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak.
Rehberlik ve Psik. Dan ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak.
Zihin Engellilerin Eğit. ABD DOÇENT 1
Zihin Engellilerin Eğit. ABD YRD.DOÇ. 1
Sınıf Öğretmenliği ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora eğitimini İlköğretim alanında yapmış olmak ve öğretmenlik deneyimine sahip olmak.
Sınıf Öğretmenliği ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora eğitimini İlköğretim Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak ve iyi derecede ingilizce biliyor  olmak.
Eğitim Felsefesi ABD YRD.DOÇ. 1
Eğitimde Prog. Geliştirme ABD PROFESÖR 1
FEN FAKÜLTESİ
Genel Astronomi ABD YRD.DOÇ. 1 Yıldız Astrofiziği alanında fotometrik ve tayfsal çalışmalar yapmış olmak,ötegezegenler konusunda çalışmaları bulunmak.
Biyoteknoloji ABD DOÇENT 1 Çevre Biyoteknolojisi alanında doktorasını yapmış olmak.
İstatistik  Teorisi ABD YRD.DOÇ. 1
Uygulamalı Matematik ABD PROFESÖR 1 Kesirli Basamaktan Diferansiyel Denklemler, Matematiksel Biyoloji, Reaksiyon-Diffüzyon ve Sönüm Problemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik ABD YRD.DOÇ. 1 Kesirli Basamaktan Diferansiyel Denklemler ve Matematiksel Biyoloji konularında bilimsel araştırmalar yapmış olmak.
Reel ve Kompleks Fonk. Teo. ABD YRD.DOÇ. 1 Reel ve kompleks fonksiyonlara yaklaşım ve doğrucu fonksiyonlarla elde edilen operatörlerle yaklaşım konusunda çalışmaları olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD DOÇENT 1 Doktora çalışmasını sonlu cisimlerde ayrık logaritma problemi alanında yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk ABD YRD.DOÇ. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Milletlerarası Hukuk ABD DOÇENT 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Milletlerarası Kamu Hukuku alanında  doktorayapmış olmak.
Anayasa Hukuku ABD PROFESÖR 1 Anayasa Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.
Hukuk Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Karşılaştırmalı Hukuk ABD YRD.DOÇ. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Belagati ABD PROFESÖR 1
Tasavvuf ABD DOÇENT 1
Din Psikolojisi ABD YRD.DOÇ. 1
Dinler Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1
Türk İslam Edb. ABD DOÇENT 1
Tasavvuf ABD YRD.DOÇ. 1
İslam Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Sinema ABD YRD.DOÇ. 1 İletişim Fakültesi mezunu olmak, yükseklisans ve doktora eğitimini Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında sinema konusunda tamamlamış olmak ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Bilişim ABD PROFESÖR 1
Genel Gazetecilik ABD DOÇENT 1 Medya etiği ve haber sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD PROFESÖR 1 Doktorasını Siyaset Bilimi alanından, doçentlik unvanını İletişim Bilimleri  alanındanalmış olmak, imaj yönetimi, örgütsel iletişim, örgüt sosyolojisi, halkla ilişkiler, kaos ve kriz iletişimi konularında çalışıyor olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD PROFESÖR 1 Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanından almış olmak, halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar ve uluslararası halkla ilişkiler alanında çalışmaları bulunmak.
Radyo Televizyon ABD DOÇENT 1 Doçentlik unvanını İletişim Çalışmaları alanından almış olmak, Avrupa Birliği ve Türkiye’de yayıncılık politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kişilerarası İletişim ABD PROFESÖR 1 Doçentlik unvanını siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak ve siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri ABD YRD.DOÇ. 1 İngilizce dilinde ders verebilmek ve robot alanında doktora yapmış olmak.
Haberleşme ABD DOÇENT 1
Yüksek Enerji ve Plz. Fiziği ABD YRD.DOÇ. 1 Süper simetrik modellerin fenomolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Uygulamalı Jeofizik ABD PROFESÖR 1
Mineroloji ve Petrografi ABD DOÇENT 1 Ofiyolit petrografisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Mühendisliği ABD DOÇENT 1 Doku Mühendisliği konularında çalışıyor olmak.
Gıda Mühendisliği ABD YRD.DOÇ. 1 Gıda Mühendisliği lisas mezunu olmak ve moleküler biyoloji dalında araştırmalarda bulunmak.
Sismoloji ABD PROFESÖR 1 Deprem konusunda yayın yapmış olmak.
Sismoloji ABD DOÇENT 1 Deprem konusunda yayın yapmış olmak.
Enerji ve Malz. Müh. ABD YRD.DOÇ. 1 Malzeme Mühendisliği mezunu olmak, polimer kompozitleri, X ışını kırınımı ve elektron mikroskobu alanlarında araştırma ve yayınlara sahip olmak.
Elektrik ABD DOÇENT 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik ABD DOÇENT 1 Hemşirelik veya Hemşirelik Esasları alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
Ebelik ABD YRD.DOÇ. 1 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi ABD PROFESÖR 1
Beslenme ve Diyetetik ABD DOÇENT 1 Beslenme ve Diyetetik Temel alanında doçent unvanı almış olmak.
Hemşirelik ABD YRD.DOÇ. 1 Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğit.ve Spor Öğr. ABD DOÇENT 1 Beden eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Çalışma Psik. ABD DOÇENT 1
İktisat Politikası ABD DOÇENT 1
İktisadi Gel.ve Ulus. İkt. ABD DOÇENT 1
Ticaret Hukuku ABD PROFESÖR 1
Sayısal Yöntemler ABD DOÇENT 1
Mali Hukuk ABD PROFESÖR 1
Bütçe ve Mali Planlama ABD PROFESÖR 1
Maliye Teorisi ABD DOÇENT 1
Siyaset ve Sosyal Bil. ABD DOÇENT 1
Çalışma Ekonomisi ABD PROFESÖR 1
Kentleşme ve Çevre Sorun. ABD PROFESÖR 1 Kentsel politikalar ve yerel yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak.
Toplumsal Cinsiyet Çal. ABD PROFESÖR 1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hst. ABD PROFESÖR 1 Otistik bireyler için ADOS-ADI-R eğitimi almış olmak.
Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.
Kulak Burun Boğaz Hast. ABD PROFESÖR 1 Kafa tabanı cerrahisi ve koklear implantasyon konularında eğitim almış ve deneyimli olmak.
Kulak Burun Boğaz Hast. ABD YRD.DOÇ. 1
Tıbbi Patoloji ABD PROFESÖR 1 Pulmoner, Baş-boyun Patolojisi ve Meme Patolojisi konularında deneyimli, Moleküler Meme Patolojisi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
Tıbbi Patoloji ABD PROFESÖR 1 Sitopatoloji yandal  uzmanı unvanlı ve Moleküler Sitopatoloji konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
Tıbbi Patoloji ABD PROFESÖR 1 Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Sistem Patolojisi konusunda deneyimli ve GİS Moleküler Patolojisi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD PROFESÖR 1 Nöroonkoloji ve nöroanatomi alanında klinik ve laboratuvar deneyimine sahip olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD PROFESÖR 1 Kafa kaidesi konusunda deneyimli olmak.
Kardiyoloji ABD PROFESÖR 1 Elektrofizyoloji ve aritmi konularında çalışmaları bulunmak.
Kardiyoloji ABD DOÇENT 1 Eko kardiyografi konusunda çalışmaları bulunmak.
Göz Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Üveit konusunda deneyimli, üniversitede eğitim-öğretim ve araştırma görevlerinde bulunmuş olmak.
Göz Hastalıkları ABD YRD.DOÇ. 1 Retina-Vitreus hastalıkları (özellikle Retinal görüntüleme ve prematür retinopatisi) konusunda deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanm. ABD PROFESÖR 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanlık diplomasına sahip ve beyin ölümü ve organdonasyonu konusunda eğitici özelliği olmak.
Anesteziyoloji ve Reanm. ABD YRD.DOÇ. 1 Pediatrik anestezi ve karaciğer, kalp, pankreas transplantasyonu konusunda eğitim almış, deneyimli Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD PROFESÖR 1 Tıp doktoru olmak; Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak; Moleküler genetik alanında lisansüstü eğitimi olmak, deney hayvanı kullanım sertifikasına sahip olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD PROFESÖR 1 Tıp doktoru olmak; Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktorasına sahip olmak; gen mühendisliği ve moleküler biyoloji alanında deneyim sahibi olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD PROFESÖR 1 Homogreft laboratuar çalışmaları ve deneyimi olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD DOÇENT 1 Kardiyovasküler Cerrahide Kök Hücre Uygulamaları ve apapitosis konularında çalışmalarda bulunmuş olmak.
Göğüs Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Grişimsel bronkoloji konusunda deneyimli olmak ve yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Grup psikoterapileri ve psikiyatrik epidemiyoloji konusunda deneyimi bulunmak ve çalışmaları olmak.
Radyasyon Onkolojisi ABD PROFESÖR 1 Nöroonkoloji alanında çalışmaları olmak, yurtdışı tecrübesine sahip olmak.
Üroloji ABD YRD.DOÇ. 1 Girişimsel Ürolojik işlemlerde deneyimli, Radyoloji uzmanı olmak.
İç Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Hematoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
İç Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.
Acil Tıp ABD DOÇENT 1 Acil Tıp deneyimli, Genel Cerrahi uzmanı olmak. Acil vasküler hastalıklar konusunda deneyimli olmak.
Acil Tıp ABD YRD.DOÇ. 1 Acil Tıp uzmanı olarak acil serviste çalışmış olmak. Epilepsi ve nörolojik aciller konusunda deneyimli olmak.
Adli Tıp ABD PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, moleküler genetik konusunda deneyimli olmak.
Halk Sağlığı ABD PROFESÖR 1
Nükleer Tıp ABD DOÇENT 1 Nöroendokrin tümörler, radyonüklid tedaviler konusunda deneyimli olmak, çalışmaları bulunmak ve yurt dışında PET/BT konusunda eğitim almış olmak.
Biyoistatistik ABD PROFESÖR 1 Biyoistatistik alanında doçentliğini almış olmak, Metaanaliz ve kümelenmiş veri analizi ile metod karşılaştırmaları konularında çalışmaları olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji ABD YRD.DOÇ. 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Biyokimya ABD DOÇENT 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Kantitatif Proteomik konusunda deneyimli olmak.
Mikrobiyoloji ABD PROFESÖR 1
Viroloji ABD PROFESÖR 1 Domuzların viral hastalıklarına yönelik çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları ABD YRD.DOÇ. 1 Kanin parvoviruslu köpeklerde yaşam süresini etkileyen faktörler üzerine çalışmış ve yurtdışı tecrübesine sahip olmak.
Hayvan Besl. ve Besl. Hst. PROFESÖR 1 Etlik piliçlerde ve özellikle de bağırsak sağlığı ve in-ovo besleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Toprak Bilimi ABD PROFESÖR 1
Toprak Bilimi ABD DOÇENT 1
Hayvan Yetiştirme ABD DOÇENT 1
Tarım Makinaları ABD PROFESÖR 1 Traktörler ve Sera Teknolojileri konusunda uzmanlaşmış olmak.
Tarım Makinaları ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora eğitimini “Salınımlı Çalışan Tarım Makinaları” alanında yapmış ve mekatronik konusunda uzmanlaşmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Çalgı ASD PROFESÖR 1 Viyolonsel Sanat Dalı için alınacaktır.
Çalgı ASD DOÇENT 1 Piyano Sanat Dalı için alınacaktır.
Opera ASD YRD.DOÇ. 1 Müzik Eğitimi Bölümü lisans, Müzik Eğitimi yükseklisans ,  Müzik Öğretmenliği doktora mezunu olmak ve  ses eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Opera ASD YRD.DOÇ. 1 Piyano Bölümü lisans mezunu olmak ve Piyano Bölümünde yükseklisans ,  MüzikÖğretmenliği doktorası yapmış olmak.
BEYPAZARI MYO YRD.DOÇ. 1 Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü için alınacak olup, Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak ve Turizm alanında yayını olmak.
BEYPAZARI MYO YRD.DOÇ. 1 Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı için alınacak olup, Jeoloji Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, afet ve acil durum risk yönetimi konusunda yayını olma ve ulusal/uluslararası proje yürütücüsü olmak, yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili dersler vermiş olmak.
KALECİK MYO YRD.DOÇ. 1 Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri lisans ve yükseklisansprogramlarından mezun olmak ve gayrimenkul piyasaları konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO PROFESÖR 1 Doçentliğini Yoğun Madde Fiziği alanında almış olmak, kuantum noktalarının manyetik ve termodinamik özellikleri ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak, sağlık hizmetleri alanında deneyimli olmak.
REKTÖRLÜK
Enformatik Bölümü PROFESÖR 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Ankara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Diğer Akademik İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

       

Kolay Hobiler