Akademik Personel | 01 Temmuz 2021, Perşembe

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

9 Haziran 2014
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

 

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır. *(İngiliz Dili ve edebiyatı alanında yardımcı doçentliğe başvuracak olanlar, bu sınavı İngilizce dışında bir yabancı dilde vermek zorundadır.)

Adaylar, yayın listeleri ile bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’deyayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (24.06.2014’e kadar) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş (ÜAK formatında hazırlanmış)

3. Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım dosya

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçentler için doçentlik belgesi (onaylı)

5. Yabancı dil belgesi (onaylı)

6. 1 adet fotoğraf

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Aranan nitelikleri taşıdığına dair belge

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı No:2

Ulus –ANKARA

Tel: (312) 596 47 00 – 596 44 53

 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
Siyasal Bilgiler Fak.
Ekonomi Doçent 1 2 (a), (b), (f)
Ekonomi Yardımcı Doçent 1 4 (a), (b), (g)
Ekonomi Yardımcı Doçent 1 3 (a), (b), (h)
Siyaset Bilimi Yardımcı Doçent 1 4 (a), (b), (i)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 3 (c), (d), (j)
Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 4 (c), (d), (k)
Tarih Yardımcı Doçent 1 4 (c), (d), (e), (l)
Tarih Yardımcı Doçent 1 5 (c), (d), (m)
Yabancı Diller Fak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 4 (a), (b), (n), (o)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 3 (a), (b), (n), (p)

 

Aranan nitelikler:

(a) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki özelliklere sahip olmak.

(b) Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az iki akademik yıl alanında İngilizce ders vermiş olmak.

(c) Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az bir akademik yıl alanında İngilizce ders vermiş olmak.

(d) İngilizce yabancı dil puanı YDS/KPDS/ÜDS’den en az 90 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

(e) Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca dillerinden en az üçünden YDS/KPDS/ÜDS’den 90 puan ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

(f) Finansal iktisat ve para politikaları alanında çalışmaları bulunmak.

(g) Deneysel ve uygulamalı mikro iktisat alanında çalışmaları bulunmak.

(h) Oyun teorisi alanında çalışmaları bulunmak.

(i) Uyuşmazlık analizi ve çatışma çözümleri alanında çalışmaları bulunmak.

(j) Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.

(k) Türk ve Ermeni Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.

(l) Tarihte İslam ve Hıristiyanlık ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak.

(m) Osmanlı-İran ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak.

(n) İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora derecesini anadili İngilizce olan bir ülkede tamamlamış olmak.

(o) Edebiyat, İslam ve doğu bilim ilişkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

(p) 19. yüzyıl İngiliz romanı alanında çalışmaları bulunmak.

       

Kolay Hobiler