Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

1 Nisan 2017
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Dilekçe
  2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya
  3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  4. Yabancı dil belgesi
  5. 2 adet fotoğraf
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Profesör 1 1 İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış ve Kültürel Zekaalanında çalışmaları bulunmak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Türk Dış Politikası, Ortadoğu Siyaseti, Körfez Ülkeleri Politikası alanında çalışmaları bulunmak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Avustralya Dış Politikası, Orta Büyüklükte Güçler, Türk ve Avustralya Güvenlik alanında çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Ticari İşletme Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
Özel Hukuk Bölümü

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Yönetim Hakkı, Çalışma Şartlarının Değişmesi ve Sosyal Hukuk alanında çalışmaları bulunmak.
Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doçent 1 3 Yaptırım Hukuku, İnfaz Hukuku ve Tıp Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
Kamu Hukuku Bölümü

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 1 5 Hukuk Teorisi ve Hukuk alanında toplumsal çalışmaları bulunmak.
Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 1 5 Tahkim konusunda çalışmaları bulunmak.
Yabancı Diller Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Kültürler Arası Değişim ve Dil Bilimi konularında çalışmaları bulunmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doçent 1 1 19. yy İngiliz Romanı, İngiliz Romanında Yabancılık Kavramı,  İngiliz Kadın Yazarlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında çalışmaları bulunmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER