Akademik Personel | 20 Temmuz 2019, Cumartesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

17 Ekim 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup. Profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
 2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve doktor

öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya

 1. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
 2. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
 3. 2 adet fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
 6. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

 • Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
 • Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
 • Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.
 • İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 • Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
 • Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

*Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus -ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
Dini ilimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Doktor

Öğretim Üyesi

1 5 Kelam-Felsefe İlişkisi, Felsefe Eleştirileri, Mevlânâ Düşüncesi, Kötülük Problemi konularında akademik çalışmaları olmak
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Doktor

Öğretim Üyesi

1 3 Türkiye’de Yerleşik Dini Kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplumsal Cinsiyet konularında akademik çalışmaları olmak
Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Doktor

Öğretim Üyesi

1 4 İslam Borçlar Hukukunda Akdî Şartlar, İslam Hukukunda Akitlerin Birleştirilmesi ve Günümüz Faizsiz Finansman Araçlarındaki

Uygulamaları, konularında akademik çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Tarihi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Ortadoğu Tarihi ve Siyaseti ile Orta Asya Tarihi ve Siyaseti konularında akademik çalışmaları olmak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih Bölümü

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Asur ve Babil Edebi-Kültürel Metinleri ve Asur İmparatorluğu konularında akademik çalışmaları olmak
Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Doktor

Öğretim Üyesi

1 5 19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Düşünce Tarihi ve Türkiye’de Modern Tarihçiliğin Ortaya Çıkışı konularında akademik çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Profesör 1 1 Avrupa Birliği Hukuku, Yabancılar Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku konularında akademik çalışmaları olmak

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER