Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Ekim 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doktor öğretim üyeleri için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya
  3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  4. Yabancı dil belgesi (80 puan) *
  5. 2 adet fotoğraf
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1 – Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 – Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 – Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 – Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 – İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6 – Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

7 – Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus – ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
Dini İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Ruh Sağlığı ve Din, Toplumsal Cinsiyet ve Din, Sekülerleşme Sürecinde Gençlik ve Din” konularında akademik çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Enerji Ekonomisi ve Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri konularında akademik çalışmaları olmak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Entegrasyonu ve Göçmenlerin Entegrasyonunda Spor konularında akademik çalışmaları olmak.
İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Kişilerarası Düzen, Üretgenlik, Kültürel Değerler ve Kültürlerarası Yönetim konularında akademik çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu, Rönesans İngiliz Tiyatrosu ve Ekofobi konularında akademik çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler