Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Mayıs 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyesi 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup. Profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya
  3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
  5. 2 adet fotoğraf
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1 – Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 – Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 – Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 – Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 – İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6 – Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

7 – Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 47 00

 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Dinî Mezhep ve Gruplar, Bâtınîlik ve İsmailîlik konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Edebiyat Fakültelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olup, Yüksek Lisansını ve doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak.

Eski Türk Edebiyatı Mesnevi Nazım Şekli ve Na’t Münacat, Siyasetname gibi nazım türlerinde çalışmış olmak.

Türk Edebiyatının uluslararasında tanınmasının sağlayacak diğer edebiyatlarla mukayeseli çalışmalarda bulunmak ve bu anlamda evrensel konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Siyasi Coğrafya, Güvenlik Çalışmaları ve Devlet-Dışı Aktörler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Güvenlik, Güney Asya, Siyasi Coğrafya, Devlet-Dışı Aktörler ve Stratejik Kültür konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Makroiktisat, Para Ekonomisi, Uygulamalı Ekonometri ve Sistem Dinamiğinin Sosyal Bilimlerde Uygulanması konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doçent 1 1 Bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması, tıp hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Doktora derecesini Uygulamalı Dilbilim ve Teknoloji alanında almış olmak; Derlem Dilbilim, Bilgisayar Odaklı Dil Öğrenimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak

 

* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler