Akademik Personel | 28 Eylül 2020, Pazartesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Haziran 2017
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; yardımcı doçentler 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Dilekçe
  2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya
  3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  4. Yabancı dil belgesi
  5. 2 adet fotoğraf
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5- İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus – ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Osmanlı Son Dönem İktisadı/ Modernleşmesi ve Beşeri Sermayenin Niteliği konularında çalışmaları bulunmak
Ekonomi Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Profesör 1 1 Para Politikası, Maliye Politikası ve Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Kamu Politikalarının Etki Analizi konularında çalışmaları bulunmak
Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Profesör 1 1 Türkiye – Irak ilişkileri, Türkiye’nin Ortadoğu’daki Yumuşak Gücü ve Türkiye – Avrupa Birliği (AB) Uyum Süreci konularında çalışmaları bulunmak
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 1 5 Yargı Sistemleri, Arabuluculuk ve Tahkim konularında çalışmaları bulunmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.