Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

23 Mayıs 2017
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Dilekçe
  2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya
  3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  4. Yabancı dil belgesi
  5. 2 adet fotoğraf
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Uygulamalı Ekonometri ve Parasal İktisat konularında çalışmaları bulunmak.
Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Profesör 1 1 Enflasyon Modellemesi, Zaman Serisi Analizi ve Kamu Sektör Açığı Modellemesi konularındaçalışmaları bulunmak.
Ekonomi Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 1 4 Maliye Politikası ve Kamu Mali Yönetim Kontrol konularında çalışmaları bulunmak.
Dini İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doçent 1 3 İslam Hukuk Felsefesi ve Yargı Etiği konularında çalışmaları bulunmak.
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent 1 4 Özel Hayata Müdahale ve İletişimin Denetlenmesi konularında çalışmaları bulunmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler