Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi Alacak

10 Ağustos 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi Alacak
       

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çeşitli alanlarda 10 akademisyen alımı yapacak.

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 9 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere 10 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIADETDERECEUNVANYABANCI DİL PUANIALES PUANAÇIKLAMA
Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiSosyolojiKurumlar Sosyolojisi17Araştırma Görevlisi8575Kurumlar Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslam Tarihi17Araştırma Görevlisi8075Üniversitelerin İslami İlimler veya İlahiyat
Fakültelerinden lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDinler Tarihi17Araştırma Görevlisi8075Üniversitelerin İslami İlimler veya İlahiyat Fakültelerinden lisans mezunu olmak ve Dinler
Tarihi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Hukuk FakültesiKamu Hukukuİslam Hukuku17Araştırma Görevlisi8075Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden lisans
mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Hukuk FakültesiÖzel Hukukİş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
17Araştırma Görevlisi8075Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden lisans
mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası Hukuk17Araştırma Görevlisi8075Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi Tarih17Araştırma Görevlisi8075Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi Tarih17Araştırma Görevlisi8075Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Doğu ve Afrika Araştırmaları
Enstitüsü
Afrika Çalışmaları17Araştırma Görevlisi8075Siyasal, Sosyal veya Beşeri Bilimler alanlarından
birinde Afrika üzerine yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı Diller16Öğretim Görevlisi8075Arap Dili ve Belagatı veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında en az yüksek lisans mezunu olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:
1.) Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın ikametgah adresi, telefon numarası, email adresi vs. açıkça belirtilir.)
2.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.) Özgeçmiş
4.) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge
5.) Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
6.) Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
7.) ALES Belgesi
8.) 2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
9.) Yabancı Dil Belgesi
10.) Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
11.) Tez aşamasında olan adayların lisansüstü tez konularını belgeleyen onaylı tez formu
12.) Tecrübe durumunu gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13.) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
14.) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:
1.) Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2.) Adaylarım Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3.) Başvurular ilan edilen kadro birimine (dekanlık/yüksekokul/enstitü) yapılması ve başvuru yapılan birimin internet adresinden ilan sonuçlarının takip edilmesi gerekmekte olup, İnternet aracılığıyla yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4.) Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5.) Sınavlar aynı saatte olacağından müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
6.) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her aşamasında iptal edilebilir.
7.) Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’deki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.
8.) Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi, Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup, adayların başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
9.) İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

       

Kolay Hobiler