Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Mayıs 2018
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
  2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
  3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://mgu.edu.tr/tr/ adresi formlar sekmesinden temin edilecek)

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Der. Adet Açıklama
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Müzik Teorisi Doçent 2 1 Post Tonal Teoriler üzerine çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler