Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Temmuz 2018
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 -Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

– Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form),

– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi      :  03.07.2018

Bitiş Tarihi              :  17.07.2018

 

Birim Bölüm ABD/Prg. Unvan Adet Derece Açıklama
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık Doçent 1 1 Finansal Kurumlar konusunda çalışmaları olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Sigortacılık Profesör 1 1 Kooperatifçilik ve Sigortacılık konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Doçent 1 1 Çağdaş Fransız Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Çince Mütercim Tercümanlık Profesör 1 1 Sinoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 1 Yaşlılık Sosyolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ve Hikayesi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 1970 sonrası Türk Romanı ve Hikayesi üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Fotoğraf ve Video Profesör 1 1 Çağdaş Sanat konusunda çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 1 Tazminat Hukuku alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 1 Tüketici Hukuku konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 Stokastik oynaklık modeller üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mal ticareti ve küresel gıda rejimi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Asimetrik Enformasyon konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Profesör 1 1 Stratejik plan ve performans esaslı bütçe konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Profesör 1 1 Hastanelerde durumsallık yaklaşımı konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Uluslararası insancıl hukuk ve terörizm konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Doçent 1 1 Yapay sinir ağları ve bulanık mantık konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Profesör 1 1 Uluslararası İşletmecilik konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doçent 1 1 İnternet gazeteciliği konusunda çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Doçent 1 1 Cumhuriyet Dönemi Basını üzerine çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Profesör 1 1 Bilgi toplumu konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Böcek Sitogenetiği konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Düzgün Uzaylarda Sabit Nokta Teoremi üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-İ Nebi ve İslam Tarihi Doçent 1 1 Osmanlı Medreseleri üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları

Doçent 1 1 Temettü Politikası konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları El Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Cam boncuk ve emaye takı konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Geleneksel Türk Sanatları konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Moda Tasarımı Profesör 1 1 İç giyim konusunda çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Tekstil Tasarımı Profesör 1 1 Ekolojik baskı teknikleri konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Profesör 1 1 Yiyecek içecek işletmeciliği konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği ve

Turizm Rehberliği

Profesör 1 1 Turizm destinasyonlarında güvenlik konusunda çalışması olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.