Akademik Personel | 29 Şubat 2020, Cumartesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 90 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 90 Sürekli İşçi Alımı Yapacak
       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yayımlanan sürekli işçi alımı ilanına göre 43 güvenlik görevlisi, 7 şoför ve 40 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 90 sürekli işçi alınacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden kura usulü ile Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alınacaktır.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Meslek AdıKadro SayısıÖğrenim Düzeyi Aranan Nitelikler
Güvenlik Görevlisi43En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
Temizlik Görevlisi40En az ilköğretim mezunu olmak.
Şoför7En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Bu alanda en az iki yıl tecrübeli olmak.

 

BAŞVURU YERİ / TARİHİ
– Başvurular 20.09.2019 – 24.09.2019 tarihleri arasında İş Kurumu İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
– Yukarıda belirtilen nitelikler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

– İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanına başvurular 20.09.2019 – 24.09.2019 tarihleri arasında İş Kurumu İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.