Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 55 Akademik Personel Alımı Yapacak

26 Haziran 2019
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 55 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi çeşitli alanlarda 55 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT
DALI
UNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Edebiyat FakültesiTürk Halk BilimiToplumsal UygulamalarProfesör11Ahmet Yesevi ardılı Türk mutasavvıfları ve
Alevi-Bektaşi erenleri konularında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiProtohistorya ve
Ön-Asya Arkeolojisi
Doçent11Orta Anadolu Demir Çağı Arkeolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiRus Dili ve EdebiyatıRus Dili ve EdebiyatıDoktor
Öğretim Üyesi
11Rus dilbilimi ve çeviribilim üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiÇağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatı
Kuzey-Batı Türk LehçeleriProfesör11Kazak-Kırgız Tarihi ve kültürü ile ilgili çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı
Güney-Batı Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları
Doçent21Türkmen Türkçesi ve Özbek Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıProfesör1116-18. yüzyıl Divan Edebiyatı ile Alevilik ve Bektaşîlik Edebiyatı konularında çalışmaları
olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDoktor
Öğretim Üyesi
11Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk DiliDoktor
Öğretim Üyesi
11Türkiye Türkçesi ağızları ve 18. yüzyıl Eski
Anadolu Türkçesi metinleri üzerine çalışmış olmak .
Edebiyat FakültesiTürk Halk BilimiEl Sanatları GeleneğiDoçent31Geleneksel Türk el sanatları alanında doktora yapmış olmak ve geleneksel el sanatları alanında
çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTarihOrtaçağ TarihiDoktor
Öğretim Üyesi
11Ortaçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak,
Hindistan’daki Türk devletleri tarihi üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve
Edebiyatları
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Profesör11Sözcük bilgisi ve etkili dil öğretimi alanında
çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiBatı Dilleri ve EdebiyatlarıFransız Dili ve EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi41Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Türkçe’den Fransızca’ya çevrilmiş edebi yapıtlar üzerinde çalışmaları
olmak.
Edebiyat FakültesiMütercim TercümanlıkMütercim Tercümanlık
(Arapça)
Doçent11Arap Dili eğitimi alanında doçent olmak ve çeviribilim-dil politikaları konularında
çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiSanat TarihiTürk ve İslam SanatıProfesör11Kale ve kale camileri ile ilgili yayın yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiSosyolojiToplumsal Yapı ve DeğişmeDoktor Öğretim
Üyesi
11Ortadoğu’da toplum, toplumsal yapı ve siyaset konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiTemel Sanat BilimleriTemel Sanat EğitimiDoçent11Temel sanat eğitimi alanında doçent unvanı almış
olmak, resim-iş öğretmenliği bilim dalında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimDoçent11Güncel sanat ve etnografi ilişkisi ve günümüz sanat eğitimi üzerine çalışmaları olmak. Güzel Sanatlar Fakültelerinde disiplinler arası sanat
alanında ders vermiş olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukRoma HukukuDoktor Öğretim Üyesi11Roma Hukuku alanında doktora yapmış olmak, Roma Hukuku ve mukayeseli hukuk dersleri vermiş olmak, Roma Hukuku’nda vekalet
sözleşmesi konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatProfesör11Makro iktisat alanından doçent unvanı almış olmak ve inovasyon ekonomisi konularında
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatDoktor Öğretim
Üyesi
11Ekonomik etkinlik ve tarım ekonomisi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu YönetimiDoçent11Siyasal katılım, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da din-devlet ilişkileri ve dini özgürlükler
üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiKamu YönetimiDoçent11Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında doçent unvanı almış olmak, kentli hakları ve kentlilik bilinci konularında çalışmaları
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeİşletmeProfesör11Joint ventures, holding ve aile işletmeleri,
kurumsal yönetim ve turizm ekonomisi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeİşletmeDoktor
Öğretim Üyesi
11Tedarik zinciri performansı ile sürdürülebilir üretim alanlarında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeDoktor Öğretim
Üyesi
11Kamu ekonomisi, Türkiye’de vergi tahsisi, finansal kalkınma ve finansal içerme konularında
ampirik çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonometriEkonometriProfesör11Nicel karar yöntemleri alanında doçent unvanı almış olmak, Markov süreçleri ve dinamik oyun kuramı alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriDoçent11Yoksulluk ve aktif yaşlanma konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriDoktor Öğretim Üyesi11Sosyal politika alanında doktora yapmış olmak ve sosyal inovasyon alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerProfesör11Güvenlik, savaş, algı yönetimi ve uluslararası ilişkiler teorileri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerProfesör11Göç ve Alman Vakıfları üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerDoktor Öğretim Üyesi11Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, azınlıklar ve azınlık hakları ile zorunlu göçler ve yerinden edilmiş kişiler konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiProfesör11Sağlık kurumlarında iş yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiDoktor Öğretim Üyesi11Sağlık bilişimi, tıp etiği konularında çalışmaları olmak ve ICD kullanımına yönelik eğitim vermiş olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası TicaretUluslararası TicaretProfesör11Bireysel yatırımcılarla ilgili finansal risk yönetimi ve finansal risk algısı konularında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası TicaretUluslararası TicaretDoktor Öğretim Üyesi11Muhasebe teorileri, entegre raporlama ve sürdürülebilirlik muhasebesi konularında çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve TanıtımDoçent11İletişim çalışmaları alanından doçent unvanı almış olmak ve halkla ilişkiler kuramları, tarihi ve eğitimi hakkında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiKimyaOrganik KimyaDoçent11Enerjik malzemelerle ilgili çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiDoçent11K-tridiagonal matrisler üzerine algoritmalar ve graf teori alanında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiMatematikGeometriDoçent11Legendre eğrileri ve kuaterniyon involüsyonları üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadi İslam MezhepleriProfesör11Kelam alanında doçent unvanı almış olmak; İslam ve reenkarnasyon, Batı'da ve İslam dünyasında radikalizm ve İslami reform, terör ve
ırkçılık konularında çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDoçent11Hadis alanında doçent unvanı almış olmak; Cahız'ın hadis anlayışı ve Nebevi öğretide estetik konularında çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriFıkıhDoçent11İslam hukuku alanında doçent unvanı almış olmak; İslam hukukunda kolaylık prensibi, İslam hukukunun kadının siyasi haklarına bakışı
konularında çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDoktor
Öğretim Üyesi
1Hadis alanında doktora yapmış olmak; Şii-Sünni
ihtilafının hadis rivayetlerindeki yansımaları üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDoktor Öğretim Üyesi11Tefsir alanında doktora yapmış olmak; tefsir külliyatında peygamber kıssaları üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDoktor Öğretim Üyesi11Din eğitimi alanında doktora yapmış olmak; İbn-i Haldun'un eğitim anlayışı ve Cumhuriyet dönemi eğitim kurumlarında ahlak eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
Sanat Tasarım FakültesiKuyumculuk ve Mücevher TasarımıKuyumculuk ve Mücevher TasarımıDoktor Öğretim Üyesi11Kuyumculuk ve takı tasarım ile ilgili çalışmaları olmak.
Turizm FakültesiSeyahat İşletmeciliği ve
Turizm Rehberliği
Seyahat İşletmeciliği ve
Turizm Rehberliği
Doçent11Muhasebede değerleme ve firma değeri ile ilişkisinin tespiti konularında çalışmaları olmak .
Türk Müziği Devlet KonservatuvarıÇalgı EğitimiÇalgı EğitimiDoktor Öğretim
Üyesi
11Hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere müzik eğitimi alanında doktora
yapmış olmak.
Türk Müziği Devlet KonservatuvarıSes EğitimiSes EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
11Klasik Türk müziği ses icracılığı alanında doktora yapmış olmak.
Türk Müziği Devlet KonservatuvarıSes EğitimiSes EğitimiDoktor
Öğretim Üyesi
51Türk musikisinin sözlü formları ve ses eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Lisansüstü Eğitim EnstitüsüToplumsal Cinsiyet ve Kadın ÇalışmalarıToplumsal Cinsiyet ve Kadın ÇalışmalarıDoktor Öğretim Üyesi11Rekabetin karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ve rekabet araçları ile kadın girişimciliği üzerine çalışmaları olmak.
Lisansüstü Eğitim EnstitüsüAlevi Bektaşi KültürüAlevi Bektaşi KültürüProfesör11Balkanlarda ve Ortadoğu’da Alevilik Bektaşilik araştırmaları yapmış olmak.
Lisansüstü Eğitim EnstitüsüBileşik SanatlarBileşik SanatlarProfesör11Disiplin bazlı sanat eğitimi çalışmış olmak.
Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokulu
SigortacılıkSigortacılıkDoktor
Öğretim Üyesi
11Sigortacılık piyasası, sigortacılık sektörünün
finansal tabloları ve Avrupa ve Türk sigortacılık alanlarında çalışmaları olmak.
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk Gelişimi ProgramıDoçent11Erken çocukluk dönemi eğitim yaklaşımları, resimli çocuk kitapları ve kitap okuma alışkanlıkları ile özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma ve erken müdahale programları ile
ilgili çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. Maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:
• Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, yayın listesi, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
1 – Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:
• Doçentlik Belgesi,
2 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)
3 – Yayın Dosyası:
• Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
1 – Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:
• Doçentlik belgesi, (Doçentlik Sözlü sınavına girecek adaylar Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden belge almaları gerekmektedir.)
2 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)
3 – Yayın Dosyası:
• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
1 – Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:
• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
2 – Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
• Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
• İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)
3 – Yayın Dosyası:
• Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya ilgili Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar
1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili Dekanlık/Yüksekokula başvurularını şahsen yapacaklardır.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

       

Kolay Hobiler