Akademik Personel | 24 Eylül 2020, Perşembe

Anadolu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Anadolu Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM UNVANI ADET AÇIKLAMA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ DOÇENT 1
TARİH YAKINÇAĞ TARİHİ PROFESÖR 1
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK DİLİ PROFESÖR 1
YENİ TÜRK DİLİ PROFESÖR 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROFESÖR 1
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1
İSTATİSTİK İSTATİSTİK TEORİSİ PROFESÖR 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ DOÇENT 1
DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK YAYLI ÇALGILAR PROFESÖR 1
MÜZİKOLOJİ GENEL MÜZİKOLOJİ DOÇENT 1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN : AKADEMİK İLANLAR

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.