Akademik Personel | 25 Ekim 2020, Pazar

Anadolu Üniversitesi 58 Akademik Personel Alımı Yapacak

26 Ağustos 2019
Anadolu Üniversitesi 58 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Anadolu Üniversitesi Çeşitli Fakülte ve Bölümlere 58 Akademik Personel Alımı Yapacak.

 

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli fakülte ve bölümlere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör olarak toplam 58 akademik personel alımı yapılacak.

Anadolu Üniversitesi 58 akademisyen alımı kadro detayları ve aranan şartlar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/ANASANAT
DALI-PROGRAM
UNVANIADETAÇIKLAMA
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİGÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA
YAPIMCILIĞI
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI AD.PROFESÖR1Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından almış olmak ve açık-uzaktan eğitimde motivasyon konusunda çalışmaları bulunmak.
İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLARİKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR AD.DOÇENT1Doçentliğini Finans alanından almış olmak ve havayolu işletmelerinin performansı ve işletme etkinlik ölçümü konularında çalışmaları
bulunmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Maliye (Mali Hukuk) anabilim dalında doktora
yapmış olmak ve vergi cennetleri konusunda çalışmaları bulunmak.
SOSYOLOJİSOSYOLOJİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Eğitim Sosyolojisi alanından almış ve sosyal medya ve sosyolojisi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER AD.PROFESÖR1Doçentliğini Kimya alanından almış olmak ve fosfazen ve ditiyofosfonat bileşikleri konusunda çalışmaları bulunmak.
PROFESÖR1Doçentliğini Biyoloji alanından almış olmak ve elektrolize suyun mikroorganizmalara etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYENİ TÜRK DİLİ AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Türkçe sözlükler ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konularında çalışmaları bulunmak.
UZAKTAN ÖĞRETİMUZAKTAN ÖĞRETİMPROFESÖR1Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi alanından almış olmak ve uzaktan öğretim konusunda çalışmaları bulunmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Psikiyatri Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve uzaktan hemşirelik eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Uzaktan Eğitim anabilim dalında doktora yapmış olmak ve kitlesel açık çevrimiçi dersler konusunda çalışmaları bulunmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Uzaktan Eğitim anabilim dalında doktora yapmış olmak ve artırılmış gerçeklik ve evrensel tasarım ilkeleri konusunda çalışmaları
bulunmak.
YAYGIN ÖĞRETİMYAYGIN ÖĞRETİM AD.DOÇENT1Doçentliğini Açık ve Uzaktan Öğrenme alanından almış olmak ve uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme konusunda çalışmaları bulunmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMAKOGNOZİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Farmakognozi ve Farmasotik Botanik alanından almış olmak ve enantio- selektif preparatif gaz kromatografisi ve enzim
aktivitesi konularında çalışmaları bulunmak.
FARMAKOLOJİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Farmakoloji alanından almış olmak ve in vivo antitrombotik etki ve nöroptik ağrı farmakolojisi konusunda
çalışmaları bulunmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Farmasotik Toksikoloji alanından almış olmak ve monokratalinle indüklenmiş deneysel toksisite modelinde araştırmalar
yapmış olmak.
DOÇENT1Doçentliğini Farmasotik Toksikoloji alanından almış olmak ve pulmoner hipertansiyon
konusunda çalışmaları bulunmak.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ AD.DOÇENT1Doçentliğini Farmasotik Biyoteknoloji alanından
almış ve bu alanda çalışmaları olmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Farmasötik Teknolojisi anabilim dalında
doktora yapmış olmak ve gen taşıma sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİMÜTERCİM - TERCÜMANLIKMÜTERCİM - TERCÜMANLIK AD.PROFESÖR1Doçentliğini Çeviribilim alanından almış
olmak ve Türkçe-Almanca dil çiftinde edebi çeviri eleştirisi konusunda çalışmaları bulunmak.
RUS DİLİ VE EDEBİYATIRUS DİLİ VE EDEBİYATI AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Rus Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış ve Rus dili eğitimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
SANAT TARİHİBATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT AD.DOÇENT1Doçentliğini Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanından almış olmak ve 18-19. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı sanatı konusunda çalışmaları
bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ AD.
DOÇENT1Doçentliğini Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Bilişim Teknolojileri Eğitimi) alanından almış olmak ve çevrimiçi sosyal ağlar ve
oyunlaştırma konularında çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Eğitim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve okul deneyimi, öğretmenlik
uygulaması ve öğretmenlerin adaylık eğitimi konularında çalışmaları bulunmak.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİRESİM-İŞ EĞİTİMİ ADPROFESÖR1Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi alanından
almış olmak ve eğitimde yaratıcı drama ve Orff yaklaşımı konularında çalışmaları bulunmak.
PROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (Resim/ Resim İş Eğitimi) alanından almış olmak ve görsel araştırma yöntemleri, görsel pedagoji ve görsel iletişim tasarımı konularında
çalışmaları bulunmak.
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (İlköğretim Matematik Eğitimi) alanından almış olmak ve öğretmen adaylarının öteleme dönüşümünün dinamik
geometri ortamında öğrenimi konusunda çalışmaları bulunmak.
PROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (İlköğretim Matematik Eğitimi) alanından almış olmak ve öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin web tabanlı sistemle
desteklenmesi konusunda çalışmaları bulunmak.
ÖZEL EĞİTİMİŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Eğitim Bilimleri (İşitme Engelliler Eğitimi) alanından almış olmak ve öğretmen yetiştirme, kaynaştırma ve kapsayıcı
eğitim konularında çalışmaları bulunmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Özel Eğitim anabilim dalında doktora yapmış
olmak ve kaynaştırma ve mentörlük uygulamaları konusunda çalışmaları bulunmak.
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Özel Eğitim anabilim dalında doktora yapmış
olmak ve Otizmli çocuklara sosyal becerilerin öğretimi konusunda çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ AD.PROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (Sosyal Bilgiler Eğitimi) alanından almış olmak ve vatandaşlık, çocuk hakları ve hoşgörü eğitimi konusunda
çalışmaları bulunmak.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİALMAN DİLİ EĞİTİMİ AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Yabancı Diller Eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Almanca yazan Türk
yazarlar konusunda çalışmaları bulunmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Yabancı Diller Eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve İngilizce öğretmenleri hizmetiçi araştırmaları konusunda çalışmaları
bulunmak.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Yabancı Diller Eğitimi anabilim dalında doktora
yapmış olmak ve İngilizce öğretmenlerinin bilişi üzerine çalışmaları bulunmak.
HUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKMEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU AD.DOÇENT1Doçentliğini Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanından almış olmak ve medeni
usul hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK AD.DOÇENT1Doçentliğini Milletlerarası Özel Hukuk alanından almış olmak ve kanunlar ihtilafı hukuku, kuram ve metodolojisi konusunda
çalışmaları bulunmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak ve ücret farklılıkları, yoksulluk ve istihdam
konularında çalışmaları bulunmak.
İKTİSATİKTİSAT TEORİSİ AD.DOÇENT1Doçentliğini Makro İktisat alanından almış
olmak ve kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam konularında çalışmaları bulunmak.
MALİYEMALİ İKTİSAT AD.PROFESÖR1Doçentliğini Maliye alanından almış olmak ve maliye alanında ajan tabanlı modelleme ve
simülasyon konusunda çalışmaları bulunmak.
MALİYE TEORİSİ AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak ve kentsel atık su yönetimi konusunda
çalışmaları bulunmak.
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİİLETİŞİM TASARIMI AD.PROFESÖR1Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından almış olmak ve iletişim psikolojisi ve sağlık
iletişimi konularında çalışmaları bulunmak.
İLETİŞİM YÖNETİMİ AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1İletişim Tasarımı ve Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve yeni medya ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları
bulunmak.
SİNEMA- TELEVİZYONTELEVİZYONDA YAPIM- YÖNETİM AD.DOÇENT1Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından almış olmak ve çocuk, genç ve yaşlı bireyler ile ilgili yeni iletişim teknolojileri konusunda
çalışmaları bulunmak.
İŞLETME FAKÜLTESİİŞLETMEİŞLETME AD.PROFESÖR1Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanından almış olmak ve R programlama
konusunda çalışmaları bulunmak.
MUHASEBE- FİNANSMANMUHASEBE AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1İşletme anabilim dalında doktora yapmış olmak ve yatırımların nakit akışlarına duyarlılığının incelenmesi konusunda çalışmaları
bulunmak.
TURİZM FAKÜLTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ AD.DOÇENT1Doçentliğini Turizm alanından almış olmak ve engelsiz turizm, sakin şehir ve kırsal turizm
konularında çalışmaları bulunmak.
DOÇENT1Doçentliğini Turizm alanından almış olmak ve etkinlik pazarlaması ve turizmde mekânsal istatistiksel yöntemler konularında çalışmaları
bulunmak.
DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKPİYANO ASD.DOÇENT1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve Ragtime ve Avrupa müziğindeki yansımaları
konusunda çalışmaları bulunmak.
PİYANO ASD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Sanatta Yeterliğini Piyano alanında yapmış olmak ve Rus müziği konusunda çalışmaları
bulunmak.
DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKYAYLI ÇALGILAR ASD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Sanatta Yeterliğini Yaylı Çalgılar (Keman) alanında yapmış olmak ve geleneksel Osmanlı/ Türk musikisinde oda müziği konusunda
çalışmaları bulunmak.
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULUMİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMAMİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Mimarlık anabilim dalında doktora yapmış olmak ve sürdürülebilirlik ekoloji ve enerji
konularında çalışmaları bulunmak.
UYGULAMALI GÜZEL SANATLARGRAFİK SANATLARI ASD.DOÇENT1Doçentliğini Tasarım alanından almış olmak ve sürdürülebilir grafik tasarım uygulamaları
konusunda çalışmaları bulunmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYABANCI DİLLERYABANCI DİLLER AD.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak ve çok kültürlü eğitim
ve didaktik konusunda çalışmaları bulunmak.
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULUOTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİAŞÇILIK PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak Osmanlı mutfağı ve mutfak
kültürü konusunda çalışmaları bulunmak.
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞEMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PR.PROFESÖR1Doçentliğini Finans alanından almış olmak ve emlak finansmanı ve fiyat tahmin modelleri
konusunda çalışmaları bulunmak.
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ECZACILIKECZANE HİZMETLERİ PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak ve hücre kültürü konusunda çalışmaları
bulunmak.
ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-GÖRME ENGELLİLER AD.DOÇENT1Doçentliğini Özel Eğitim (Çok Engellilerin Eğitimi) alanından almış olmak ve zihin engelli özel sınıf öğrencilerine öğretmenlerinden
dönüt/pekiştireç talep etmenin etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.
ZİHİN ENGELLİLER AD.PROFESÖR1Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Zihinsel Engelliler Eğitimi) alanından almış olmak ve otizmli bireylerin eğitiminde kullanılan kapsamlı
uygulamalar konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Anadolu Üniversitesi 58 akademisyen alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel Alımı İlanı

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca profesör adaylarının 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı Üniversitemiz değerlendirme ölçütlerine göre elektronik ortamda (CD veya flash bellek içerisinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir.

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Anadolu Üniversitesi akademik personel alımı ilanı hakkında gerekli bilgilere Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.
Duyurulur.

* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.