Akademik Personel | 21 Haziran 2021, Pazartesi

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

17 Haziran 2016
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 25 ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular ise ilanın ulusal gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

1 – Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha başvuru dosyası ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Başvuru dilekçesine hangi dilden sınava girileceği belirtilecektir.)

4 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 – Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler; Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

(İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

Dilekçe ve Ekleri

1 – Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 – Fotoğraf (6 adet)

3 – Özgeçmiş

4 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

5 – Yayın listesi

6 – Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 – Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 – Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 – Özgeçmiş

2 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylardan istenilmektedir.)

3 – Yayın Listesi

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Profesör 1 1 Kırgız Türklerinde örf, adet, gelenek ve inançlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olup, Şiir Mecmuaları, Mesneviler, Divanlar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Profesör 1 1 Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, Nöroloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Doçent 1 1 Alanında doçentlik unvanı almış olup, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Biyomekanik üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Yardımcı Doçent 4 1 GAA ve Göz İçi Basıncı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji ABD Yardımcı Doçent 5 1 Varikoselli hastalarda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları ABD Yardımcı Doçent 3 1 KOAH ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları ABD Yardımcı Doçent 5 1 VCSS ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim İlköğretim Matematik Eğitimi ABD Yardımcı Doçent 4 1 İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, Pedagojik Alan Bilgisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Yardımcı Doçent 3 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olup, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir ABD Yardımcı Doçent 5 1 Muhyiddin İbnü’l Arabide İşari Tefsir konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku ABD Yardımcı Doçent 5 1 İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
Tasarım MYO Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Prog. Yardımcı Doçent 4 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi üzerine doktora yapmış ve Elektronik Performans Destek Sistemleri üzerine akademik çalışmaları bulunmak.
       

Kolay Hobiler