Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Amasya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

13 Ekim 2018
Amasya Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvurulan işleme alınmayacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. (Bu ilanımız 12.10.2018 tarih ve 30563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  • Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, bilim yayınlarını 1 adet dosya, 5 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, bilim yayınlarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.
  • Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

Jüri Dosyası

  • Özgeçmiş
  • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri
  • Yayın Listesi ve Yayınlar
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
Eğitim

Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Bitki anatomisi ve çevre eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Türkiye’de iklim ve bitki coğrafyası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Öğretim yaklaşımları ve argumantasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Kafkas göçleri ve Amasya tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Kanser hücreleri ve biosensörler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Heteroptera takonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Bitkilerde azot ve fosfor rezorbsiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat

Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Profesör 1 1 Din Psikolojisi alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji Doçent 1 1 Bitkilerde dekompozisyon ve rezorbsiyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Doçent 1 1 Şekil hatırlamalı bakır bazlı alaşımlarda faz dönüşümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER