Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Amasya Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

18 Nisan 2019
Amasya Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Amasya Üniversitesi birimlerine toplam 15 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

İLAN NUMARASIBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI / PROGRAMÜNVANIDERECEADETAÇIKLAMALAR
2019 / 04-21Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-22Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör11Alanında Doçentlik ünvanı almış ve organ banyosu üzerine deneyimli olmak.
2019 / 04-23Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-24Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProfesör11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-25Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarProfesör11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-26Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-27Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiDoçent11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-28Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı HastalıklarıDoçent11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-29Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpDoçent11Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-30Mimarlık FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoçent21Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-31Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik EsaslarıDoçent21Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-32Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikPsikiyatri HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi11Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış ve Şizofreni Hastaları üzerine çalışmaları olmak.
2019 / 04-33İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadı İslam MezhepleriDoçent31Alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
2019 / 04-34İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTasavvufDoktor Öğretim Üyesi11İmam-ı Gazali üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2019 / 04-35İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıOsmanlı Türkçesi ve İslami Türk EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi11Türk İslam Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan
( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde
belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.
Başvurular; Profesör ve Doçent kadroları için başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise resmi gazete de
yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. (Bu ilanımız 18.04.2019 tarih ve 30749
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
1-Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 5 adet
CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD
ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD
ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5-Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.
6-Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Dilekçe ve Ekleri
1- Başvuru dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler adresinden temin edilecektir.)
2- Fotoğraf (4 adet)
3- Özgeçmiş
4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeri (Noter Onaylı)
5- Yabancı Dil Belgesi
6- Yayın Listesi
7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı
hizmet belgesi
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurumdışı müracaatlarda)
9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet Fotoğraflı, Kurum içi-dışı nakil müracaatlar
hariç) ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/formlar/idari-ve-genel-formlar )
11- AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )
Jüri Dosyası
1- Özgeçmiş
2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri
3- Yayın Listesi ve Yayınlar

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.