Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel Alımı Düzeltme İlanı

Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel Alımı Düzeltme İlanı
       

Altınbaş Üniversitesi 12.07.2019 tarihli ilanında düzeltme yaptı.

 

İlgili düzeltme şu şekilde;

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden:
DÜZELTME İLANI
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:
▪ Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:
▪ Başvuru dilekçesi;
▪ YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)
▪ Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
▪ Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da -e devletten alınan diploma belgesi örneği;
▪ Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
▪ YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
▪ Nüfus cüzdanı fotokopisi;
▪ 2 adet vesikalık fotoğraf;
▪ SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
▪ Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta
yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Tıp EğitimiProfesör1Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıp Eğitimi konusunda deneyimli olmak.

Not: 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

       

Kolay Hobiler