Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

25 Ağustos 2018
Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

  • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

  • Başvuru dilekçesi;
  • YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
  • Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
  • Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
  • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
  • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte Bölüm/Program/Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Özel Şart
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Avrupa Birliği ve Kamu Diplomasisi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Patoloji Profesör 1 Patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Doçent 1 Patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Anatomi Profesör 1 Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.
Doçent 1 Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.
Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 2 Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler