Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Temmuz 2018
Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

  • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

  • Başvuru dilekçesi;
  • YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki başvuru dilekçesi, taahhütname ve YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
  • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
  • Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
  • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
  • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte Bölüm/Program/

Anabilim Dalı

Unvan Kadro Sayısı Özel Şart
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Ekonomi Profesör 1 İktisat Teorisi alanında çalışmalar gerçekleştirmiş ve iktisat alanında doktora derecesine sahip, EconLit veya SSCI indekslerinde taranmış dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan, alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası tanınmış yayınevlerince basılı kitaplara yazarlık yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Sosyal psikoloji veya klinik psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
İşletme Uluslararası Ticaret Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisans eğitimini İktisat alanında tamamlamış olmak. Yüksek lisans veya doktora eğitiminden birini yurt dışında tamamlamış olmak. Doktora eğitimini AB ekonomisi alanında tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Hukuk İdare Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 İdare hukuku anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Medeni Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 Medeni hukuk anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 Medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Milletlerarası Özel Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 Milletlerarası özel hukuk anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Ticaret Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 Deniz ticaret hukuku anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Plastik Sanatlar Doktor Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Grafik Tasarım Profesör 1 İlgili alanda sanatta yeterlilik/doktor ve doçent olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Doçent 1 İlgili alanda sanatta yeterlilik/doktor ve doçent olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Eczacılık Analitik Kimya Doçent 1 Doğal ürünler kimyası çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Diş Hekimliği Ağız Diş Çene Cerrahisi Profesör 1 YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.
Restoratif Diş Tedavisi Profesör 1 YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.
Doçent 1 YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.
Ortodonti Doktor Öğretim Üyesi 2 Ortodonti alanında uzmanlık almış olmak ya da doktora yapmış olmak.
Doçent 1 YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.
Protetik Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 Protetik diş tedavisi alanında uzmanlık almış olmak ya da doktora yapmış olmak.
Tıp Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp fakültesi mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Genel Cerrahi Profesör 1 Endokrin cerrahi alanında yurtdışı deneyimi sahibi olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Uygulamalı Bilimler Sağlık Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını sağlık yönetimi bölümü veya sağlık alanında yapmış olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Yönetim bilişim sistemleri, işletme, istatistik veya ekonometri alanında doktora yapmış olmak.
Gastronomi Doktor Öğretim Üyesi 1 Lisansını gastronomi veya gıda ile bağlantılı alanlarda ve yüksek lisans veya doktorasını turizm işletmeciliği veya işletme alanında yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 2 Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 2 Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 3 Endüstri mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 2 İç mimarlık veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Makine Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Makine mühendisliği bölümünden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Mimarlık (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 2 İç mimarlık veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Mimarlık (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 2 İç mimarlık veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 2 Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler