Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Mayıs 2018
Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

  • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

  • Başvuru dilekçesi;
  • YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
  • Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
  • Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
  • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
  • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI UNVAN KADRO SAYISI ÖZEL ŞART
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Ekonomi Doktor Öğretim Üyesi 1 Makro İktisat Teorisi alanında uzmanlaşmış ve bu alanda İngilizce ve Türkçe ders verebiliyor olmak.
Doçent 1 Mikro İktisadın, Çalışma İktisadı ve Eğitim İktisadı alt alanlarında uzmanlaşmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 1 Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Dış Politika Analizi alanlarında ders verebiliyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Sosyal Hizmet Doktor Öğretim Üyesi 1 Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak ve yaşlılık, sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Psikoloji Profesör 1 Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapıyor olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Doçent 1 Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku anabilim dalında Doçent olmak ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Milletlerarası Özel Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 Milletlerarası Özel Hukuk anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Tıbbi Patoloji Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör 1 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Uzmanlığını ve/veya Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak

Halk Sağlığı Profesör 1 Doktorasını ve/veya doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak.
Göz Hastalıkları Profesör 1 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Oküloplasti konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör/Doçent 2 Çocuk Hematoloji, Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocuk kemik iliği nakli konusunda deneyimli olmak.
Kalp Damar Cerrahisi Profesör 1 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Robotik ve Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Endodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk nöroloji uzmanı olmak, Klinik Nörolojik Bilimler konusunda yüksek lisans diploması olmak.
Üroloji Doçent 1 Üriner Sistem Taşları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Kardiyoloji Profesör 1 Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Pili konularında çalışmalar yapmış olmak
Medikal Onkoloji Doçent 1 Anti VEGF Tedavileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Sağlık Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Sağlık Yönetimi bölümü veya sağlık alanında yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Makine Mühendisliği Doçent 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak ve Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 3 yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.
Temel Bilimler Doktor Öğretim Üyesi 2 Matematik, Matematik Mühendisliği mezunu olmak ve doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 4 Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Doçent 1 İnşaat Mühendisliği mezunu olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2 İnşaat Mühendisliği mezunu olmak.
Mimarlık Doçent 1 Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2 Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent 1 İç Mimarlık, Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2 İç Mimarlık, Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 2 Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent 1 Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Fizik bölümü mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.
İlk ve Acil Yardım Doktor Öğretim Üyesi 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kadın Doğum ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Plastik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) alanında uzmanlığını almış olmak.
Ameliyathane Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Elektronörofizyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kalp Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.
Odyometri Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Psikiyatrı alanında uzmanlığını almış olmak.
Anestezi Doktor Öğretim Üyesi 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler