Akademik Personel | 26 Eylül 2020, Cumartesi

Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Kasım 2017
Altınbaş Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru dilekçesi;
 • YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 • Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 • Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 • YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

 • Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte Bölüm/ Program Unvan Kadro Sayısı Özel Şart
Güzel Sanatlar ve Tasarım Plastik Sanatlar Profesör 1 Resim Bölümü Lisans Mezunu Olmak Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterliliği/Doktorası Olmak ve Plastik Sanatlar Alanında Doçentlik Ünvanına sahip olmak.
Grafik Tasarım Profesör 1 Plastik Sanatlar Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/Doktora Yapmış Olmak. Plastik Sanatlar Alanında Doçentlik Ünvanını almış olmak.
İç Mimarlık Yardımcı Doçent 1 İç Mimarlık veya Mimarlık Lisans Mezunu Olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık Yüksek Lisans Mezunu Olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Sanatta Yeterlilik/Doktora yapmış olmak.
Grafik Tasarım Yardımcı Doçent 1 Grafik Tasarım Bölümü, Görsel İletişim Tasarım Bölümü, Görsel Sanatlar veya Görsel İletişim Bölümlerinden Lisans Mezunu Olmak. Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarım, Görsel Sanatlar veya Görsel İletişim alanlarında Sanatta Yeterlilik/Doktora Yapmış Olmak.
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Sosyoloji Yardımcı Doçent 1 Lisansüstü Eğitimlerini Sosyoloji, Sosyal Antropoloji alanında yapmış olmak
Psikoloji Yardımcı Doçent 1 Gelişim, Deneysel, Endüstri Örgüt, Klinik veya Sosyal Psikoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Sosyal Hizmet Profesör 1 Ekonomi ve Sosyal Politika Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yardımcı Doçent 1 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Vergi Hukuku Profesör 1 Mali Hukuk Anabilim Dalında uzman olmak.
Medeni Hukuk Doçent Doktor 1 Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
Medeni Usul Yardımcı Doçent 1 Medeni Usul Hukuku veya İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.
Diş Hekimliği Klinik Bilimler Profesör 1 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda İmplant üstü protezlerle ilgili klinik takip çalışmaları yapmış olmak.
İşletme İşletme Yardımcı Doçent 1 Finans, İstatistik, Sayısal Yöntemler, Ekonometri vb. bir alandan uzmanlaşmış olmak ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mimarlık Doçent Doktor 1 Mimarlık Mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Profesör Doktor 1 İnşaat Mühendisliği Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yardımcı Doçent 1 İç Mimarlık/Mimarlık Bölümü Mezunu Olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Profesör 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı için. Tıp Fakültesi Mezunu Olmak, Halk Sağlığı Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Yardımcı Doçent 1 Pataloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Yardımcı Doçent 1 Genel Cerrahi Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Yardımcı Doçent 1 Göğüs Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Temel Tıp Bilimleri Yardımcı Doçent 2 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Histoloji ve Embriyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Yardımcı Doçent 1 Tıbbi Biyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Profesör Doktor 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Doçent 1 Mikrobiyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Profesör 1 Doçentliğini Farmakoloji Alanında Almış Olmak.
Yardımcı Doçent 1 Tıbbi Biyokimya Alanında Uzmanlığını Almış Olmak
Doçent 1 Biyofizik Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Yardımcı Doçent 1 Fizik Lisans Mezunu olmak. Nükleer Uygulamalar Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yardımcı Doçent 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu Olmak. Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Odyometri Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Kulak Burun Boğaz Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Fizyoterapi Yardımcı Doçent 2 Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Optisyenlik Yardımcı Doçent 3 Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Göz Hastalıkları ve Sağlığı Alanında Uzmanlığı Almış Olmak.
Ağız ve Diş Sağlığı Yardımcı Doçent 4 Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak. Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti, Periodontoloji, Endodonti veya Ortodonti Alanlarından Birinden Uzmanlığını Almış Olmak.
Anestezi Yardımcı Doçent 3 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Anestezi ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.
Tıbbi Dökümantasyonve Sekreterlik Yardımcı Doçent 3 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. İç Hastalıkları Uzmanlığını Almış Olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.