Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

ALES Konuları Nelerdir?

4 Eylül 2016
ALES Konuları Nelerdir?
       

ALES konuları nelerdir, (ALES konu dağılımı), ALES sayısal konuları nelerdir, ALES sözel konuları nelerdir, hangi konularda nelere dikkat edilmelidir gibi soruların yanıtlarını bu yazımızda vereceğiz.

Bilindiği üzere ALES zamana karşı yarışılan bir sınavdır, ALES sorularının geldiği konularda ilk olarak tüm eksiklikleri gidermek sonrasında da ciddi derecede hız kazanmak oldukça önemlidir, ayrıca bazı konularda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. İsterseniz öncelikle konuların neler olduğuna bakalım, sonrasında dikkat edilmesi gereken şeylere değineceğiz.

ALES Sayısal: Temel Kavramlar, Kümeler, Bölme, Bölünebilme, Asal Çarpanlar, OBEB-OKEK Rasyonel Sayılar, Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Üslü ve Köklü Sayılar, Denklemler Oran-Orantı Problemler (Sayı, Kesir, Hareket, İşçi, Havuz, Yaş, Yüzde, Kar- Zarar, Faiz, Karışım Problemleri), Olasılık, Doğruda Açılar, Üçgenler (Üçgende Açı, Uzunluk, Alan, Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik Kavramları) Dörtgenler, Daire ve Çember, Analitik Geometri, Katı Cisimler, Sayısal Mantık Soruları

ALES Sözel: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatım Biçimleri, Paragraf, Anlatım Bozuklukları, Sözel Mantık

Burada aklınıza şu soru gelebilir, hem sayısal 1 var hem sayısal 2 var, benzer şekilde hem sözel 1 var hem sözel 2 var. Bu konular hem birinci bölüm hem ikinci bölüm için ortak mı, ortaksa bu biraz tuhaf değil mi? Evet, bu konu dağılımları hem birinci bölüm hem ikinci bölüm için ortak. Yani mesela yaş problemleri hem sayısal 1 hem de sayısal 2 bölümünde çıkabilir. Fakat sayısal 1’de çıkan yaş problemi sorusu genellikle sayısal 2 bölümünde çıkan yaş problemi sorusuna göre daha basittir. Mesela 3+4 de bir toplama işlemidir, 3+7+11+9 da bir toplama işlemidir. Fakat ilki diğerine göre daha basittir. Bu açıdan bakıldığında konu isimlerinin her iki bölüm için de aynı olmasında yani her iki bölümde de aynı konulardan soru çıkmasında bir tuhaflık yoktur.

Sayısal mantık ve sözel mantık sorularına adayların özellikle dikkat etmesi gerekir. Bu soruların bazıları ciddi derecede zamanınızı alabilir ve bu sorulara uğraşmaktan başka sorulara zamanınız kalmayabilir. Bu sebeple soruyu kısa zamanda çözemeyeceğinizi anladığınız zaman sona bırakıp vakit kaybetmeden başka sorulara bakınız. Sözel mantık sorularında hızlıca bir tablo çizmek çoğu zaman soruyu çözmenizde büyük rol oynar. Verilen kesin bilgileri tabloyu eklediğinizde tablonun bazı kısımlarının dolduğunu bazı kısımlarının ise boş kaldığını (dolması için birkaç ihtimal olduğunu) göreceksiniz. İşte bu kesin bilgiler ve ihtimaller karşınıza soru olarak gelecektir. “Hangisi kesinlikle doğrudur”, “hangisi kesinlikle yanlıştır” ve “hangisi doğru olabilir” sorularını tabloya bakarak rahatça cevaplamanız mümkün olacaktır. Burada önemli olan soru için kısa zamanda uygun bir tablo kurabilmenizdir, bu da öncesinde bol bol soru çözüp pratik yapmakla mümkün olabilecek bir şeydir. Sayısal mantık sorularında da grafiği ya da soru kökünü çok iyi anlayıp kısa zamanda cevaba erişebilmek için öncesinde bol bol pratik yapmak gerekir.

Sözel bölümde belli bir miktarda bilgi sorusu gelebilmektedir bu sebeple temel Türk Dili kavramlarına hakim olmak gerekir fakat soruların geneli okuduğunu anlamaya yöneliktir yani anlam sorularıdır. Cümlede anlam soruları nispeten kolay çözülse de paragraf soruları kimi zaman ciddi derecede vakit kaybettirebilmektedir. Bazı adayların 3-4 paragraf sorusunun ardından bunaldığı, sıkıldığı ve dikkat toplamakta zorlandığı da duyduğumuz şeylerdir. Bu sorularda hatta daha genel anlamda söylemek gerekirse sınavın sözel bölümünde başarılı olabilmek için öncesinde bol bol soru çözmeye ek olarak kitap okumanız da yararlı olabilir. Bunun için kendinize her gün belli bir sayfa roman vs. okuma hedefi belirleyebilirsiniz. Kitap okudukça okuma ve anlama hızınızda da artış olacaktır. Ayrıca sözel bölümdeki sorularda soru kökü çok önemlidir. Soru kökünü dikkatli okuyup sorunun tam olarak ne istediğini, olumlu mu olumsuz mu olduğunu anlamadan cevap vermeniz yanlış cevap vermenize sebep olacağından bu konuya da özen gösteriniz.

Son olarak sayısal bölümdeki sorular hakkında değerlendirme yapalım. ALES sayısal sorularını çözebilmek için kesinlikle konu eksiğinin olmaması gerekir. Konuların geneli basittir fakat her konuya dair belli kavramların mutlaka bilinmesi gerekir. Mesela bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece, dış açıları toplamının 360 derece olduğu, eşkenar üçgenin tüm açılarının ve kenarlarının eşit olduğu, bu üçgene bir köşeden indirilen dikin aynı zamanda açıortay olduğu gibi temel kavramlar bilinmeden üçgen soruları yapılamaz. Benzer şekilde karışım problemlerinin çözümü için bazı kuralları bilmek gerekir, OBEB-OKEK için bazı kuralları bilmek gerekir. Bunlar çok basit kurallardır, 2-3 aylık bir kurs ile çok rahat öğrenilebilir fakat her konuya ilişkin temel kuralları bilmeden sayısal bölümde kesinlikle başarılı olunamaz. Bu sebeple adaylar soru bankalarına geçmeden önce konu eksiklerini mutlaka gidermelidir. Kulağımıza gelen bir diğer bilgi de bazı adayların matematiğe ciddi derecede ön yargılı yaklaşması, kesinlikle matematik sorusu yapamayacağını düşünmesi, bu sebeple sayısal bölümü boş bırakmaya karar vermesidir. Adaylara tavsiyemiz bu ön yargıyı yenmeleridir. Aslında ALES sayısal bölümdeki matematik sorularının büyük bir kısmı birkaç aylık çalışma ile rahatlıkla çözülebilecek sorulardır.

       

Kolay Hobiler