Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

ALES Adaylarına Asli Öğretmenlik Sınavında Kolaylık

Resim bulunamadı
       

18 Aralık’ta düzenlenecek asli öğretmenlik sınavına katılacak adaylardan, zorunlu nedenleri bulunanlar ve ALES’e girecek olanlar başka ilde sınava girmek istediğini belirten dilekçe vermesi gerekiyor. Dilekçelerin 21 Kasım mesai bitimine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılması şart.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, aday öğretmenlerin sınavlara görevli bulundukları illerde girmesi gerekiyor. Ancak sınavlara girmeye hak kazananlardan; sınav tarihlerinde muvazzaf askerlik görevi dahil her türlü aylıksız izin, analık izni, refakat izni ve hastalık izinleri olanlar ve 18 Aralık’ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) girecekler, görev yerinde bulunamaması durumunda mazeretlerini belgelendirip genel müdürlüğe 21 Kasım mesai bitimine kadar dilekçeleriyle başvurarak belirttikleri illerde sınavlara girebilecekler.

Başvurularda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, görevli bulunduğu ili, ilçesi, eğitim kurumu, mazereti, mazeretini gösterir resmi belge (dilekçe eki şeklinde) ve sınavlara girmek istediği il bilgileri yer alacak, dilekçe aday tarafından ıslak imza ile imzalanacak. Dilekçeler en geç 21 Kasım 2016 tarihi mesai bitiminde ÖğretmenYetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne ulaşacak şekilde posta yoluyla ya da elden teslim edilebilir. Elden belge teslimi için adayın bizzat kendisinin gitmesi gerekmiyor. Posta yoluyla ulaştırılacak dilekçelerde yaşanacak gecikme ya da aksaklıklardan adayın kendisi sorumlu olacak. E-posta, faks, telefonla yapılan başvurularsa dikkate alınmayacak.

Kaynak: Hürriyet

       

BENZER HABERLER