Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alacak
       

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi çeşitli alanlarda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/Bölüm /YüksekokulÜnvanKadro SayısıÖzel Şart
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Profesör1Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olması.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık(Türkçe)Doktor Öğretim Üyesi1Mimarlık Lisans programından mezun olmak, Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık(İngilizce)Doktor Öğretim Üyesi1Mimarlık Lisans programından mezun olmak, Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak. Yapı alanında çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık BölümüÖğretim Görevlisi3Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve Tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık(İngilizce)Araştırma Görevlisi1Mimarlık Lisans programı mezunu olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık(Türkçe)Araştırma Görevlisi1Mimarlık Lisans programı mezunu olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İngilizce)Araştırma Görevlisi1Gıda Mühendisliği Lisans programı mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce)Araştırma Görevlisi1İşletme veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümlerinin birinden lisans programı mezunu olup, İşletme, Yönetim Organizasyon, Muhasebe, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine gereğince, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen Evraklar:
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
2. Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD ortamında 4 (dört) adet ve basılı 1 (bir) takım dosya ile Rektörlüğe,
3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan CD ortamında 4 (dört) adet ve basılı 1 (bir) takım dosya ile ilgili Fakülteye yapmaları gerekmektedir.
4. Üniversitemiz https://www.ahep.edu.tr/tr/ikm-formlar sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali,
5. Mimarlık (İngilizce) Bölümü “Doktor Öğretim Üyesi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
6. Mimarlık (Türkçe) Bölümü “Doktor Öğretim Üyesi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
7. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü “Profesör” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde Madde 6’da belirtilen Genel Şartları sağlamış olması,
2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olması,
3. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
4. YÖK formatlı özgeçmiş,
5. 2 (iki) adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdan fotokopisi,
7. Diploma örnekleri,
8. Transkript belgeleri,
9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi,
10. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’den en az 70 puan almış olmak.)
11. Mimarlık (İngilizce) Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
12. Mimarlık (Türkçe) Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
13. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm İşletmeciliği Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 90 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
14. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü “Öğretim Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
15. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
16. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge.

Başvuru Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 17.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 31.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.08.2019
Giriş Sınav Tarihi: 05.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.08.2019

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi, www.ahep.edu.tr adresidir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ahep.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

       

Kolay Hobiler