Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

4 Haziran 2016
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlüğümüz http://www.alanyaaku.edu.tr/duyuru adresinden öğrenilebilir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. Doçent unvanına sahip olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların hangi dilden sınava girecekleri belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi, Doktora belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama
İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Doçent 1 1 Uluslararası İktisat alanında doçentliğini almış olmak, fiyat yakınsaması veya ücret yakınsaması ile ilgili konularda çalışması bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi ve Teknolojisi ABD Yardımcı Doçent 1 1 Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Meyve ve sebzelerde aseptik işleme, ozon ve ışınlama uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü Seramik ABD Yardımcı Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü lisans mezunu olmak, katı oksit yakıt pillerinin yüzey kaplamaları konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Yardımcı Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, tekstil boyalarının ve herbisitlerin fitotoksik etkileri üzerine çalışmaları olmak.
       

Kolay Hobiler