Akademik Personel | 18 Ağustos 2019, Pazar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve
Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık
bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim
Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama
yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden
itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğümüze,
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlüğümüz
http://www.alanya.edu.tr/duyuru adresinden öğrenilebilir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise
denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
Maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları
gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları
taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret
Bölümü

Uluslararası
Ticaret ABD

Doç. Dr.

3

1

Makro İktisat alanında Doçent unvanı
almış olmak, Kura Dayalı İstikrar Politikaları ve Bankacılık alanında çalışma
yapmış olmak

İşletme Fakültesi

Uluslararası
Ticaret Bölümü

Uluslararası
Ticaret ABD

Doç. Dr.

3

1

Maliye bilim dalında, Doçent unvanı
almış olmak, Katma Değer Vergisinde Teslim ve Ücretlerin Vergilendirilmesi
konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi
ABD

Doç. Dr.

3

1

Fen Eğitimi alanında Doçentlik unvanı
almış olmak, Fen Öğretmenlerinin Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri hakkında
çalışması bulunmak

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

BENZER HABERLER