Akademik Personel | 24 Eylül 2019, Salı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

17 Mayıs 2019
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi birimlerine toplam 3 Öğretim Görevlisi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIÜNVANIKADRO DERECESİKADRO SAYISIBAŞVURU YERİÖZEL ŞARTLAR
ALTSO
Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmet ve DanışmanlıkSosyal HizmetlerÖğretim Görevlisi (Ders verecek)61ALTSO Meslek Yüksekokulu MüdürlüğüSosyal hizmetler bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
61Diş Hekimliği Fakültesi DekanlığıProtetik diş tedavisi alanında doktora yapmış olmak, CAD/CAM yöntemiyle üretilmiş protezler ile ilgili çalışması olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerDiş Hastalıkları ve TedavisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)61Diş Hekimliği Fakültesi DekanlığıRestoratif diş tedavisinde doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Vital diş ağartma ve diş renklenmesi üzerine çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvuru yapacak adaylardan istenilen belgeler:
1- Dilekçe (https://pdb.alanya.edu.tr/formlar/formlar-4) adresinden temin edilebilir.
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (onaylı)
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7- ALES Belgesi,
8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)
9- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
10- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta
olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
12- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.
13- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 17.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 31.05.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 10.06.2019
Sınav Giriş Tarihi : 12.06.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.06.2019
Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.alanya.edu.tr/

Önemli Notlar:
• Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.
• Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
• Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin
Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
• Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
• Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
• Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
• Nihai Değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birime atamaya esas evrakları teslim etmeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde yedek adayın atama işlemleri yapılacaktır.
DUYURULUR