Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

29 Nisan 2019
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi birimlerine toplam 25 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ PROGRAMÜNVANIKADRO DERECESİKADRO SAYISIİLAN ŞARTLARI 
Rafet Kayış Mühendislik FakültesiMühendislik Temel BilimleriMühendislik Temel BilimleriProfesör11Fizik alanında doçent unvanı almış olmak. Alaşımların ve komplekslerin floresans parametreleri üzerine çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü
puan almış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiHareket ve Antrenman BilimleriProfesör11Beden eğitimi ve spor eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sporcularda element takviyesinin antioksidan aktivite üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak. Basketbol alanında antrenörlük belgesi olmak.
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Fen Bilgisi EğitimiProfesör11Fen Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Araştırmaya dayalı fen eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Turizm
Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği
Turizm
İşletmeciliği
Profesör11Geçiş Ekonomileri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11İç Hastalıkları Nefroloji alanında doçent unvanı almış olmak. Diapetik nefromati konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11Kardiyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Koroner kronik total oklüzyonlar konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
RadyolojiProfesör11Diyaliz hastalarında karın ağrısının BT ile tespiti konusunda
çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör11Robotik ve laparoskopik cerrahi konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11İç Hastalıkları Hematoloji alanında doçent unvanı almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11İç Hastalıkları Romatoloji alanında doçent unvanı almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent11İç Hastalıkları Onkoloji alanında doçent unvanı almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent31Strok ve invaziv nöroloji konusunda çalışmaları olmak ve Anjio ünitesinde en az 6 (altı) ay deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent31İç Hastalıkları Genel Dahiliye alanında doçent unvanı almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent11Acil tıp alanında doçent unvanı almış olmak. Travmaya bağlı kemik kırıklarının tanısında ultrasonografi kullanımıyla ilgili
çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDoçent21Halk sağlığı alanında doçent unvanı almış olmak. Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ve yaşam kalitesi konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar cerrahisiDoçent21Açık kalp cerrahisinde kullanılan kardiyak risk modelleri konusunda çalışmaları olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Doçent11Hava akım ölçme tekniği ile burun cerrahisi operasyon başarısı hakkında çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıDoçent21Alerji ve immünoloji konularında çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent31Görme ve işitme engellilere yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Doçent31Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Eğitim ve sosyoloji konularında çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimiDr.Öğr.Üyesi51Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sosyal medya ve örtük program konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi
Matematik EğitimiDr. Öğr. Üyesi51Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Matematik Eğitiminde artırılmış gerçeklik konusunda çalışmaları olmak.
ALTSO MYOToptan ve Perakende SatışEmlak ve Emlak YönetimiDr.Öğr.Üyesi31Yeşil pazarlama ve örgütsel anomi konularında çalışmaları olmak.
ALTSO MYOFinans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDr.Öğr.Üyesi21İlişkisel pazarlama, çevresel belirsizlik ve kaynak bağımlılığı konularında çalışmaları olmak
ALTSO Turizm MYOOtel, Lokanta ve İkram HizmetleriTurizm ve Otel İşletmeciliğiDr.Öğr.Üyesi31Turizm ve otel işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Otel yorum siteleri ve yeşil oteller konularında çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ve 29.11.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ek koşullarını (https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/esaslar adresinden ulaşılabilir.) sağlamak koşuluyla öğretim elemanı alınacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. Posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
2- İlanla ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (https://www.alanya.edu.tr/) web sayfasında mevcuttur.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.