Akademik İlanlar

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri profesör kadroları için 6, doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ilgili birimlere imzalı bir dilekçe ve iki adet resimle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI /PRG. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Viroloji ABD. Prof. 1 Veteriner Viroloji alanında doktora ve Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri (Viroloji) alanında doçent unvanı almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. 1 İşletme Bölümü muhasebe ve finansman ile mali tablolar konusunda çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası ABD. Yrd. Doç. 1 İstatistik alanında Doktora yapmış olmak, yapay sinir ağları ve sosyal ağlar üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku ABD. Yrd. Doç. 1 İlahiyat Fakültesi mezunu olup, İslam Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, İslam ülkelerinde İslam hukuk ilkelerinin kanunlaştırılması konusunda çalışmaları olmak.
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi ABD. Yrd. Doç. 1 İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Kelam Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Kelam ilminde illiyet teorisi konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ABD. Yrd. Doç. 1 Turizm işletmeciliği lisans mezunu olup, İşletme alanında Doktora yapmış olmak. Turizm İşletmeciliği alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD. Yrd. Doç. 1 Değme çatılı manifoldlar üzerine çalışmaları olmak.
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD. Prof. 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak ve karbonhidratlar üzerine çalışmaları bulunmak.
Prof. 1 Doçentliğini Kimya alanında almış olmak ve halkalı allenler ile kemilüminesans alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ABD. Yrd. Doç. 1 Sanat ve Tasarım alanında Doktorasını tamamlamış olmak çağdaş Türk resim sanatında mistik semboller konusunda çalışmaları olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu