Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Nisan 2017
Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri profesör kadroları için 6 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ilgili birimlere imzalı bir dilekçe ve iki adet resimle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PRG. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik ABD. Prof. 1 Magnetik alanda akının kuantumlanması konusu üzerine çalışmaları olmak
Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji ABD. Yrd. Doç. 1 Anadolu’da kültler konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi ABD. Yrd. Doç. 1 İktisat lisans mezunu olup, iktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Makro ihtiyati politikalar alanında çalışmaları olmak
Yrd. Doç. 1 İktisat lisans mezunu olup iktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Enflasyon ve Merkez Bankasının güvenilirliği alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama ABD Yrd. Doç. 1 Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, görüntü işleme teknikleri ile jeolojik havza analizi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği ABD. Yrd. Doç. 1 Proteinlerin fonksiyonel özellikleri, enkapsulasyon ve biyoyararlılık ile gıda ambalajlama üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ABD. Yrd. Doç. 1 Turizm rehberliği lisans mezunu olup, turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Turizm işletmeciliği alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Yrd. Doç. 1 Lisansüstü çalışmalarını çevre mühendisliği alanında yapmış olmak. Mikrobiyal yakıt hücresi teknolojisi konusunda çalışmaları olmak.
İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojileri PR. Yrd. Doç. 1 Lisansüstü çalışmalarını jeofizik alanında yapmış olmak. Zemin ve havza yapılarının deprem sırasındaki dinamik davranışlarının sismolojik yöntemlerle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi ABD: Yrd. Doç. 1 Atomik güç mikroskobu ile prion hastalıklar hakkında çalışmaları olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Yrd. Doç. 1 Gelişme geriliği olan gebelerde paraoksonaz enzimlerinin etkisi konusunda çalışmaları olmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji ABD Yrd. Doç. 1 Düşük enjeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında koroner arter hastalığının yaygınlığı konusunda çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları ABD. Yrd. Doç. 1 Nefroloji uzmanlığına sahip olup Behçet hastalığı konusunda çalışmaları olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Yrd. Doç. 1 Preeklamptik anne ve bebeklerinde mortalite ve morbidite ile ilişkili markir çalışması yapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler