Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Haziran 2017
Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine imzalı bir dilekçe ve iki adet resimle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/

PRG.

UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Yrd. Doç. Dr. 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

lisans mezunu olup, lisans üstü

çalışmalarını Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Anabilim Dalında yapmış olmak.

Siber zorbalık ve kurumsal reklamcılık

alanında çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Veterinerlik

Farmokoloji

ve

Toksikoloji

Yrd. Doç. Dr. 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup,

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji

alanında doktora yapmış olmak,

deneysel kolit ve deneysel kolorektal

kanserde koruyucu tedavi ile fitoterapi

konusunda çalışmaları olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme Veterinerlik Zootekni Yrd. Doç. Dr. 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup,

doktorasını Veteriner Zootekni

alanında yapmış olmak, evcil hayvan

genetik kaynaklarının korunması ve

keçilerde kesim, karkas ve et kalite

özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Afet Yönetimi Yrd. Doç. Dr. 1 Girişimcilik eğitimi ve sağlık yönetimi

alanında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç. Dr. 1 Afet ve acil durum konusunda 10 yıl

mesleki tecrübesi olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 Zekat ve İslam aile hukuku konuları

ile biyoetik alanlarında

çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Yrd. Doç. 1 Turizm işletmeciliği lisans mezunu

olup, lisans üstü çalışmalarını Turizm

İşletmeciliği alanında yapmış olmak.

Turizm eğitimi, turizm ekonomisi ve

seyahat işletmeciliği üzerine

çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. 1 Pediatrik nöröşirürji alanında

sertifikasyon düzeyinde deneyimli olup,

bu konu ile spinal ve omirilik cerrahisi

alanında klinik ve deneysel

çalışmalar yapmış olmak.

Üroloji Yrd. Doç. Dr. 1 Endoüroloji ve böbrek taşı tedavisinde

deneysel ve klinik çalışmalarda

bulunmak ve bu alanda deneyimli

olmak

Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. Dr. 1 Aşil tendon kopmalarında

trombositten zengin plazmanın

etkisini tavşan deneyi ile

çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. 1 Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu

olan çocuklarda yüz ifadelerinin

tanınması ile ilgili çalışmaları olmak.

Acil Tıp Yrd. Doç. Dr. 1 Acil tıp yeterlilik sınavından başarılı

olup, acil serviste akut koroner

sendrom nedeniyle başvuran

hastalarda serum netrin1 düzeyinin

tanı ve prognoz üzerine etkisi

konusunda çalışması olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 1 Dalga boyu ayarlanabilir lazerlerin ve

lazer-tabanlı sensörlerin geliştirilmesi

konularında çalışmaları olmak

Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Biyokütle enerjisi alanında çalışmaları

olmak

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Doçent 1 Akuatik toksikoloji ve balık histolojisi

konularında çalışmaları olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında

doktora yapmış olmak.

Ekoeleştiri ile modernist ve

postmodernİngiliz romanı üzerine çalışmaları olmak.

Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Yrd. Doç. Dr. 1 Sabit nokta, veri bağlılığı ve integral denklemler üzerine çalışmaları olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 Beden eğitimi öğretmeni adaylarının eğitim inançları, mesleki tutumları ve yabancılaşmaları konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 1 Gitar branşında olup, gitar alanında çalışmaları ve sanatta yeterliliği olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 Biyolojik çeşitlilik, ekonomik değerleme teknikleri ve bio ekonomi konularında çalışmaları olmak
İktisat İktisat Politikası Doçent 1 Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup, enflasyon, cari işlemler açığı ve döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi konularında çalışmaları olmak
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup, ekonomik krizler, bankacılık ve insani kalkınma konularında çalışmaları olmak
Maliye Mali İktisat Doçent 1 Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup, maliye politikalarının sürdürülebilirliği ve bütçe açıkları konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Yrd. Doç. Dr. 1 Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, lisans üstü çalışmalarını Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak. Yapı üzerine çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.