Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Ağustos 2018
Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehber”ine göre düzenleyecekleri, Profesör kadrosu için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlıklara/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen yapabileceklerdir.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PRG. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 Türk üroloji yeterlilik belgesi ve FEBU (Fellow of the Eurpoean of Urology) sertifikasına sahip olmak. Fosfodiesteraz-5 inhibitörü grubu ilaçların ürinier system ve santral sinir sistemi üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Doç. Dr. 1 Kanser moleküler biyolojisi mekanizmaları ve antikanser ilaç gelişimi konularında çalışmaları olmak.
Fizik Katıhal Fiziği Doç. Dr. 1 Yarı iletken yüzeylerin kuramsal modellemesi üzerine çalışmaları olmak.
Kimya Fizikokimya Doç. Dr. 1 İletkenpolimer, hidrojen eldesi ve karbondioksit indirgenmesi konularında çalışmaları olmak.
Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tarih eğitimi ve öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Dr. Öğr. Üyesi 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak.
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Dr. Öğr. Üyesi 1 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak.
Arap Dili ve Belagati Dr. Öğr. Üyesi 1 Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.
Kelam ve İslam Mezhepleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Kelam ve İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak.
İslam Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Tasavvuf Dr. Öğr. Üyesi 1 Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak. Biyomedikal görüntü işleme ve makine öğrenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgileri Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Türkçe ders kitaplarıyla ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doç. Dr. 1 Atık taşıt lastiklerinin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Yapıştırma bağlantılarının yorulması konusunda çalışmaları olmak.

6659/1-1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

 

       

Kolay Hobiler