Akademik Personel | 22 Şubat 2019, Cuma

Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

25 Mart 2018
Aksaray Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri, Profesör kadroları için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı bir dilekçe ile birlikte ve yine Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlık/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta ile yapabileceklerdir. Postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PRG. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Mühendislik

Fakültesi

Çevre

Mühendislği

Toprak Kirliliği ve

Katı Atık

Uzaklaştırma Tek.

Dr. Öğr. Üys. 2 Toprak kirliliği ve katı atık

uzaklaştırma teknolojisi

üzerine çalışmaları olmak.

Hava kirliliği/kontrolü

modellemesi konularında

çalışmaları olmak.

İnşaat

Mühendisliği

Geoteknik Prof. 1 Barajlar ve barajların

depremselliği konusunda

çalışmaları olmak.

Yapı Prof. 1 Prefabrike yapıların

davranışları üzerine

çalışmaları olmak

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Dr. Öğr.Ü ys. 1 Fittings malzemelerin tasarımı

ve üretimi üzerine

çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri

Fakültesi

Beden Eğitimi ve

Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve

Spor Eğitimi

Prof. 1 Beden eğitimi öğretmenlerinin

yeterlikleri konusunda çalışmalar

yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Dr. Öğr. Üys. 1 Eğitim yönetimi alanında

doktorasını yapmış olmak.

Okul kültürü ile ilgili

çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar

Eğitimi

Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üys. 1 Piyano eğitimi alanında

doktora yapmış olmak.

Müzik eğitiminde makamlar

ve piyano öğretimi ile ilgili

çalışmaları olmak.

Rssim-İş Eğitimi Dr. Öğr. Üys. 1 Resim eğitimi alanında doktora

yapmış olmak. Görsel sanatlar

eğitimi ile ilgili çalışmaları

olmak.

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Prof. 1 Kristalografi alanında

çalışmalara sahip olmak.

Matematik

Eğitimi

Dr. Öğr. Üys. 1 Ortaöğretim matematik

eğitimi alanında doktorasını

yapmış olmak. Problem çözme

ile ilgili çalışmaları olmak.

Özel Eğitim Görme

Engelliler Eğitimi

Dr. Öğr. Üys. 1 Görme engelliler eğitimi

alanında doktorasını yapmış

olmak.

Temel Eğitim Okulöncesi

Eğitimi

Dr. Öğr. Üys. 1 Okul öncesi eğitimi alanında

doktorasını yapmış olmak.

Okul öncesi eğitimi matematik

ve aile katılımı ile ilgili

çalışmaları olmak.

Türkçe ve Sosyal

Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Dr. Öğr. Üys. 1 Sosyal bilgiler eğitimi alanında

doktorasını yapmış olmak.

Dezavantajlı gruplarla ilgili

çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

Matematik Topoloji Doç. 1 Doçentliğini topoloji alanında

almış olmak. Topolojik

kategoriler alanında

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Siyasi Tarih Dr. Öğr. Üys. 1 Siyaset bilimi alanında doktora

yapmış olmak, Göç, mülteciler

ve sığınmacılar konularında

çalışmaları olmak.

Salık Bilimleri

Fakültesi

Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Dr. Öğr. Üys. 2 İktisat doktoralı olmak. İktisat

alanında çalışmalar yapmış

olmak.

İşletme doktoralı olmak.

Finansman alanında çalışmalar

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi

Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üys. 1 Behçet hastalığı corneal

değişiklikleri üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

Kadın Hastalıkları

veDoğum

Dr. Öğr. Üys. 1 Premature fetal membrame

rüptüründe apopitozisin rölü

hakkında çalışma

yapmış olmak.

Kalp ve Damar

cerrahisi

Dr. Öğr. Üys. 1 Konjenital kalp cerrahisi

konusunda çalışma yapmış

olmak. Konjenital kalp

cerrahisinde deneyimli olmak.

Ortapedi ve

Travmatoloji

Doç. 1 TOTEK Ortapedik Yeterlilik

(Board) sertifikasına sahip

olmak. Pirimer ve

unikompartmantal

dizprotezlerinin rvizyon

cerrahisi hakkında

çalışmalar yapmış olmak.

Acil Tıp Dr. Öğr. Üys. 1 Kardiyak arrest tedavisinde

kardiyak pumpla yapılan

CPR ile standart CPR’sinin

etkinliğinin karşılaştırması

konusunda çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Deri ve

Zuhrevi Hastalıkları

Prof. 1 Dermatopatoloji alanında

immunhistokimyasal

araştırmalar yapmış olmak.

Enfeksiyon

Hastalıkları ve

Klinikmikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üys. 1 Pandemik İnfluenza A (HİN1)

aşı uygulaması hakkında

çalışma yapmış olmak.

Radyoloji Prof. 1 Renkli Doppler US’de

deneyimli olmak. Budd-Chiari

sendromunun  görüntüleme

bulguları ile ilgili

çalışması olmak.

Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doç. 1 Tıp doktoru olmak. Anatomi

alanında stereolojik çalışmaları

olmak.

Histoloji ve

Embriyoloji

Dr. Öğr. Üys. 1 İmmünohistokimyasal ve

stereolojik çalışmaları olmak.

Aksaray Teknik Bilimler MYO Gıda İşleme Süt ve Ürünleri

Teknoloji

Dr. Öğr. Üys. 1 Sağmal TMR rasyonlarında

çalışmalara sahip olmak.

Bitkisel ve

Hayvansal Üretim

Aromatik

Bitkiler

Prof. 1 Bitki ıslahı, bitki kültürü ve

tıbbi aromatik bitkiler

alanında çalışmalar yapmış

olmak.

Makine ve

Metal Teknolojileri

Makine Dr. Öğr. Üys. 1 Tornalama – frezeleme ve

hidromekanik derin çekme

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER