Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Aksaray Üniversitesi 79 Akademik Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

24 Haziran 2019
Aksaray Üniversitesi 79 Akademik Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?
       

Aksaray Üniversitesi 79 Akademik Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

 

Aksaray Üniversitesi geçtiğimiz günlerde 79 akademik personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlgili ilana başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar neler? Hangi bölümlere alım yapılacak? Son başvuru tarihi ne zaman?

Detaylar haberimizin devamında;

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BirimBölümAnabilim Dalı/ProgramıUnvanıAdediDerecesiAçıklamalar
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) ve Avrupa Anesteziyoloji Birliği (ESA) Yeterlilik Belgesi almış olmak. Ketamin'in
postoperatif etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Genel Cerrahi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Laparaskopik splenektomi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüGöz Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Erişkin ve çocuk şaşılıkları hakkında
çalışmaları olmak.
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
11Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Kalp ve Damar Hastalıkları
Cerrahisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
11Üst ekstremite derin ven trombozları ile ilişkili
çalışmalar yapmış olmak.
Ortapedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
11İntramedüller çivileme ile ilişkili çalışma yapmış
olmak.
Plastik Konstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı
Doç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Tıbbi patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Patoloji alanında Akut Myeloid Lösemi hastaları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Üroloji Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak. Çocuk ürolojisi yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri BölümüAdli Tıp anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi11Febril konvülziyon sıklığı ve risk faktörleri ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
13Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu olan
çocuklarla ilişkili çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Mobilizasyon egzersizleri ve progresif egzersizler ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak.
Göğüs Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Bronşiyal astma hastalığı ile ilişkili çalışmaları olmak.
Doç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
11Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Halk Sağlığı Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleri BölümüDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
13Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Hepatit
delta virüs ile ilişkili çalışma yapmış olmak.
Kardiyoloji Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Perkütan mitral valvüloplastinin aort ve sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi
ile ilişkili çalışmaları olmak.
Nöroloji Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Nükleer Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Radyasyon Onkolojisi Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Spor Hekimliği Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Farmokoloji Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi11Antimikrobiyal direnç ve antimikrobiyal direnci önleme stratejileri ile ilgili bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri BölümüTıbbi Genetik Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Biyofizik Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi13Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tıp fakültesi biyoistatistik anabilim dalında tamamlamış olmak.
Fizyoloji Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi13Yüksek lisans ve doktora eğitimini tıp fakültesi fizyoloji anabilim dalında tamamlamış olmak. Hücre kültürü ve kanser tedavisi alanlarında
çalışmaları olmak.
Parazitoloji Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Eğitimi Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak. Alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat FakültesiBiyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji BölümüBiyoteknoloji ve Nanoteknoloji Anabilim DalıProf. Dr.11Probiyotik konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi11Doktorasını moleküler biyoloji alanında tamamlamış ve nadir kalıtsal hastalıkların mutasyon fonksiyonel
analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Genetik Anabilim DalıDoç. Dr.11Rekombinant probiyotikler ve doğal maddelerin
biyolojik aktiviteleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiFizik BölümüNükleer Fizik Anabilim DalıProf. Dr.11Uyarılmış nükleer durumların ömür süresi ölçümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tarih BölümüTürkiye Cumhuriyeti Tarihi
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
11Tarih eğitimi ve öğretimi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Yakın Çağ Tarihi Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentliğini yakın çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. II. Meşrutiyet Döneminin siyasal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yeni Çağ Tarihi Anabilim DalıDoç. Dr.11Doçentliğini yeni çağ tarihi anabilim dalından almış olmak. Osmanlı şehir ve sosyal tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüİngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi12İngiliz dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Shakespeare
üzerine çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat Bölümüİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim DalıProf. Dr.11Doçent unvanını gelişme iktisadı alanında almış olmak. Sosyal girişimcilik, beşeri sermaye ve finansal piyasaların ekonomik büyümeyle ilişkisi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Maliye BölümüMali Hukuk Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini maliye alanında yapmış olmak. Mükellef hakları, vergi u yuşmazlıkları ve Katma Değer Vergisi (KDV)
konularında çalışmaları bulunmak.
Maliye Teorisi Anabilim
Dalı
Doç. Dr.12Doktorasını maliye alanında yapmış olmak.
Doçentliğini maliye alanında almış olmak.
Bütçe ve Mali Planlama Anabilim DalıDoç. Dr.12Doktorasını maliye alanında yapmış olmak. Doçentliğini maliye alanında almış olmak.
Veteriner FakültesiGıda Hijyeni ve Teknolojisi BölümüVeteriner Halk Sağlığı
Anabilim Dalı
Doç. Dr.13Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.
Veterinerlik Besin ve Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi11Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Klinik Bilimler BölümüVeterinerlik Cerrahisi Anabilim DalıDoç. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak. Biyolojik osteosentez konusunda çalışmaları olmak.
Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak. Atlarda davranış bozukluğu konusunda çalışmaları olmak.
Klinik Öncesi Bilimler BölümüSu Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak. Alabalık yemlerinde bor minerali ve su ürünlerinde
nanoemülsiyon üzerine çalışmaları olmak.
Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Paraziter enfeksiyonların immünolojisi alanında in vitro
çalışmaları olmak.
Temel Bilimler BölümüVeterinerlik Anatomisi Anabilim DalıDoç. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak. Kemirgenlerde dolaşım sistemi üzerine çalışmaları olmak.
Veteriner Hekimliği Tarihi
ve Deontoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış
olmak.
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan Besleme BölümüHayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim DalıDoç. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.
Veterinerlik Genetiği Anabilim DalıDoç. Dr.11Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalında almış olmak.
Veterinerlik Zootekni Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Veteriner fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Hayvanlarda besi performansı ve karkas özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim DalıDoç. Dr.13Doçentliğini eğitim psikolojisi alanında yapmış olmak. Bireycilik ve toplulukculuk üzerine çalışmaları olmak.
Prof. Dr.11Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanından almış olmak.
Temel Bilimler BölümüOkulöncesi Eğitimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Okulöncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili çalışmaları olmak.
Sınıf Eğitimi Anabilim DalıDoç. Dr.11İlk okuma yazma ve Türkçe eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. İlk okuma iletişim ve
görsel algılama ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri BölümüEğitim Programları ve Öğretimi Anabilim DalıDoç. Dr.11Yüksek lisans ve doktorasını eğitim programları ve öğretimi alanında yapmış olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi BölümüSosyal Bilgiler Eğitimi BölümüDoç. Dr.11Doçentliğini tarih eğitimi alanında almış olmak. Karşılaştırılmalı tarih eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Aksaray Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojileri BölümüBilgisayar Teknolojisi ProgramıDr. Öğr. Üyesi13Elektronik ve bilgisayar eğitimi bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar mühendisliği anabilim dalında doktora, yapay zeka ve görüntü işleme konularında da çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği BölümüHidrololik Anabilim DalıProf. Dr.11Akarsu hidroliği, akarsularda türbülans ölçümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Makine Mühendisliği BölümüMakine Teorisi ve Dinamiği Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi11Esnek kanatlarda akışkan-yapı etkileşimi ve yapısal titreşim konularında çalışmaları olmak.
Mekanik Anabilim DalıProf. Dr.11Polimerik malzemelerin mekanik özellikleri ve modellenmesi konularında çalışmaları olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüTasavvuf Anabilim DalıDoç. Dr.12Doçentliğini tasavvuf anabilim dalından almış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor Yöneticiliği BölümüSpor Yöneticiliği Anabilim DalıProf. Dr.11Beden eğitimi ve spor alanında doçent unvanı almış olmak. Duygusal zeka ve müsabaka analizi konularında çalışma yapmış olmak.
Ortaköy Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve Sigortacılık BölümüBankacılık ve Sigortacılık ProgramıDr. Öğr. Üyesi13Yüksek lisans ve doktorasını işletme anabilim dalında yapmış olmak. Davranışsal finans alanında
çalışmaları olmak.
Eskil Meslek YüksekokuluVeterinerlik BölümüLaborant ve Veteriner Sağlık ProgramıDoç. Dr.11Veteriner mikrobiyoloji alanında doçent olmak. Kerevit vebası üzerine çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Gelişimi BölümüÇocuk Gelişimi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi13Doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması zorunludur. Adayların Yönergede belirlenen koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlayamadıkları “Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonları”nca incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberi”ne göre düzenleyecekleri;
1) Profesör kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları için adayların başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe,
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doktora belgesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4) Başvurular, Resmi Gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler