Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

29 Şubat 2016
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİ BÖLÜM AB.D./A.S.D / PROGRAM UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 Anatomi alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Biyofizik alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 1 Tıp doktoru olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 1 Acil Tıp uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Pediatrik Genetik yan dal uzmanı olmak.
Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzay Fiziği Doçent 1 1 Güneş Fiziği ve Güneş Dünya etkileşimi konularında Akademik deneyimi olması.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 1 Karahanlı Türkçesi Kur’an Çevirileri konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Makro iktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Finans piyasaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1 Doçentliğini Avrupa Birliği alanından almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Doçent unvanını yönetim ve strateji alanında almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Mineroloji-Petrografi Profesör 1 1 Granit jeokimyası ve petrojenezi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Doçent 1 1 Absorpsiyonlu soğutma, ısı pompası sistemleri ve ısıl konfor konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 1 1 Çökebilen Zeminler Görüntü Analizi Konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Coğrafya Eğitiminden almış olmak ve Coğrafya Eğitimi ile Sosyal Bilgiler Eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Profesör 1 1 Seçicilik ve Popülasyon Dinamiği konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 1 Mimarlık Bölümü lisans derecesine sahip olmak, “Ekolojik Mimarlık ve Mimarlık Eğitimi” konularında akademik çalışmaları olmak.
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doçent 3 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında doktorasını yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Doçent 1 1 Doçentliğini Turizm alanından almış, turizm dağıtım kanalları arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yapmış.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1 Doğa Sporları ve Sosyal Sermaye konularında çalışmaları bulunmak.
       

Kolay Hobiler