Akademik Personel | 22 Temmuz 2019, Pazartesi

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Haziran 2016
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 Anatomi alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Doktoru olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1 Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olmak, İzole insan damarlarında fonksiyonel çalışmalar konusunda akademik deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Üroloji Uzmanı olmak. Organ Nakli konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1 Orman Ağaçlarında Populasyon Genetiği alanında akademik deneyimi olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji Profesör 1 1 Balık Biyolojisi ve Yetiştiriciliği alanında akademik deneyimi olmak.
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 Edebiyat kuramları hakkında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 1 Doktorasını “Siyaset Bilimi” alanıda yapmış olmak. Siyaset teorisi, siyasal hayat ve kurumlar konularında akademik deneyimi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali Hukuk Doçent 1 1 Doçentliğini Mali İktisat Anabilim Dalından almış olmak. Sosyal politika ile vergileme ilişkisi ve sosyal ücret konularında akademik deneyimi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bütçe ve Mali Planlama Doçent 1 1 Doçentliğini Maliye alanından almış olmak. Bütçe reformu ve bütçe açığı alanında akademik deneyimi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Yöneylem Doçent 1 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanından almış olmak. Çok kriterli karar verme ve genetik algoritmalar konularında akademik deneyimi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Profesör 1 1 Yapay zekanın finansal uygulamaları ve finansal türevlerin değerlemesi konularında akademik deneyimi olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Al.ve Mik. Tek. Profesör 1 1 Elektrik – Elektronik Mühendisliği bilim alanı doçenti olup, elektromanyetik dalgaların biyolojik etkileri konusunda akademik deneyimi olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yön. Tef. Plan. Ekonomisi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim alanından almış olmak ve İş-yaşam dengesi-aile konularında akademik deneyim olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim alanı Doçenti olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 “Bölge Planlama ve Kalkınma” konularında uzman olmak. “Turizm Kalkınması” konularında akademik deneyimi olmak.
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 1 İstatistik ve Ölçme ve değerlendirme alanında akademik deneyimi olmak.
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doçent 3 1
       

BENZER HABERLER