Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

10 Ağustos 2019
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ne 1 öğretim görevlisi alınacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)        
S.N.BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETNİTELİKLERALES PUAN
TÜRÜ
1HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKPSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)21Hemşirelik lisans mezunu olmak. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Programında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik alanında lisans sonrası en az 7 (yedi) yıl deneyimli olmak. İlgili alanda Yükseköğretim Kurumlarında ders verme
deneyimine sahip olmak.
SAYISAL

 

Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI)
(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)
Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi ( http://personel.akdeniz.edu.tr adresindeki ilgili başvuru formu) eksiksiz doldurulmalıdır.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi.
6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi.
7- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik Belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi kabul edilecektir.)
8- Lisans / Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.
10- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
11- Onaylı Hizmet Belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)
12- AVES Çıktısı (Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları tarafından alınacak belge.)

AÇIKLAMALAR:
1- Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.
2- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.
3- E-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
4- Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
5- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ALES : 70
Yabancı Dil Puanı : 50

       

Kolay Hobiler