Akademik İlanlar

Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi. Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş ALES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak, Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi) Özgeçmiş Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım, Lisans, Yüksek Lisans belgesi, Doktora belgesi, Doçentlik belgesi, 1 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak, Dilekçe Özgeçmiş Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım Lisans, Yüksek Lisans belgesi, Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,  1 adet fotoğraf Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜM A.B.D./A.S.D./ PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu
olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Histoloji ve
Embriyoloji
Doçent 1 1 Doktorasını spermatogenez
konusunda yapmış olmak ve Yurtdışında sperm fizyoloji laboratuarı
deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İç Hastalıkları uzmanı ve Romatoloji yandal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Profesör 1 1 Çocuk Nefrolojisi
alanında yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Spor Hekimliği Doçent 1 1 UEFA’nın en üst düzey spor
organizasyonlarında (UEFA şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi) kulüp
doktorluğu deneyimi olmak, Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 2 Amerikan Kalp Derneği (AHA) İleri Kardio Vasküler Yaşam Desteği
Eğitimcisi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Doçent 1 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti
olmak, Endoskopik kafa tabanı cerrahisi konusunda yurt dışında eğitim almış
olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçent 1 1 Kan Transfüzyonu uygulaması ile ilgili
uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacı olarak görev almış olmak,
Ciddi kanama yönetimi ile ilgili uluslararası eğitim almış olmak, Ortopedi
anestezisinde en az 2 yıl deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve
Travmatoloji
Profesör 1 1 Sağlık Bakanlığı El
Cerrahisi Uzmanlık Belgesi sahibi olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri
ve Teknolojileri Müh.
Tarım Makinaları Profesör 1 1 Doçentliğini Tarımsal mekanizasyon
alanında almış ve Tarımsal Mekanizasyon işletmeciliği konusunda çalışmaları
olmak.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Doçentliğini Tarla Bitkileri
Yetiştiriciliği ve Islahı alanında almış ve lif/aromatik
Bitkiler konusunda çalışmaları bulunmak.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Profesör 1 1 Doçentliğini Tahıl Yetiştiriciliği ve
Islahı alanında almış ve buğday/arpa ıslahı konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji Doçent 1 1 Mikoloji alanında doktora ve Orman Hastalıkları
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Fen Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği
Doçent 1 1 Relativistik Dalga Denklemlerinin Kozmolojide Uygulamaları
konusunda yayınları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Moleküler
Biyoloji
Doçent 1 1 Proteinlerin Yapı ve Fonksiyonları ile
İlaç Taşıyıcı Sistemler konusunda Yayınları olmak.
Edebiyat
Fakültesi
Sanat Tarihi Bizans Sanatı Profesör 1 1 Roma Bizans sanatı üzerine çalışma
yapmış olmak.
Edebiyat
Fakültesi
Tarih Eskiçağ Tarihi Doçent 1 1 Klasik ve helenistik
dönem Nümizmatiği üzerine çalışıyor olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Muhasebe-Finans bilim alanında
doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilirlik Raporlaması, Entegre Raporlama ve
TFRS gibi Çağdaş Finansal Raporlamalar ve Standartlar konusunda çalışmaları
olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat İktisadi Geliş.ve

U. Arası İkt.

Profesör 1 1 Uluslararası İktisat ve Gelişme
İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Endüstri-içi
ticaret konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Yazılımı
Doçent 3 1 Doktorasını İngilizce Eğitim dilinde Bilgisayar
Bilimlerinde yapmış, Doçentliği Bilgisayar-Bilişim ve Mühendisliği alanından
almış olmak. Medikal görüntü analizi konusunda çalışmaları
olmak.
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
Yapı Doçent 1 1 Betonerme kolonların lifli polimerle ile güçlendirilmesi
konusunda çalışma yapmış olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Termodinamik Doçent 1 1 Elektronik
sistemlerin soğutulması konusunda akademik çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Makine Mühendisliği Mekanik Doçent 1 1 Tasarım duyarlılığı analizi
konularında akademik çalışmalar yapmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler
ve Türkçe Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Doçent 1 1 Osmanlı kurumları ve
medeniyeti tarihi alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Doktorasını ve Doçentliğini Müzik
Eğitimi alanından almış olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Resim Resim Profesör 1 1 Çağdaş Türk Resim
Sanatı alanında deneyimli olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Sinema ve
Televizyon
Sinema
ve TV.
Profesör 1 1 Sinemasal
anlatıların ses estetiğine yönelik deneyimli olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Fotoğraf Fotoğraf Doçent 1 1 Savaş Fotoğrafçılığı ve Otoportre konusunda deneyimli olmak.
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Reklamcılık ve
Tanıtım
Profesör 1 1 Pazarlama İletişimi alanında
çalışmaları bulunmak.
Su Ürünleri
Fakültesi
Su Ürünleri
Yetiştiriciliği
Hastalıklar Profesör 1 1 Balık Hastalıkları konusunda çalışıyor
ve ilgili alanda yayınları olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Sinterlenmemiş zirkonyum oksit üzerine lazer uygulamalarının
porselen bağlanmasına etkisi ile ilgili çalışmaları olmak. Deney
hayvanları sertifikası olmak.
Hemşirelik
Fakültesi
Hemşirelik İç Hastalıkları
Hem.
Profesör 1 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında
Doçent olmak.
Mimarlık
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
Doçent 1 1 Kentsel uzaktan algılama Otomatik obje
çıkarımı, Kentsel ısı adası konularında akademik çalışmaları olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu