Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Akdeniz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Haziran 2017
Akdeniz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

İlan Tarihi: 06.06.2017

 

BİRİMİ BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Gerontoloji Profesör 1 1 Biyoloji temel alanında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Yaşlılık, insan sağlığı ve genom alanlarında çalışmaları bulunmak, Yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.
Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Gerontoloji Doçent 1 1 Fiziki Antropoloji alanında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Yaşlılık beslenmesi, antropometrisi ve ergonomisi konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Öğretmen eğitimi konularında çalışmaları olmak. Doçentliğini Eğitim Sosyolojisi alanından almış olmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Toplum Dilbilimi ve Dil Öğretimi alanlarında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 1 1 Prenatal dönem Kraniyofasiyal büyüme ve gelişim üzerine çalışmış olmak, Kraniyofasiyal Ortodonti konusunda en az 1 yıl süreli yurtdışı deneyimine sahip olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 1 Doktorasını Tutum ve Çoklu Zeka konusunda yapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.