Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

Akdeniz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Nisan 2017
Akdeniz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ BÖLÜM A.B.D./A.S.D./ UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 İyon Kanalları ve kalp elektrofizyoloji alanında çalışmış olmak, Biyofizik alanında Doktora ve Doçentliği olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1 Doktora çalışmasını farelerde embriyo implantasyonu konusunda yapmış olmak, Yurtdışı deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Tıbbi Genetik Bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Ailesel meme ve over kanser sendromlarına yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunmuş olmak ve bu hastalıkların moleküler genetik tanısında en az 3 yıllık deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Hematoloji uzmanı olmak, Kemik iliği transplantasyon merkezinde en az 5 yıl deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Nefroloji uzmanı olmak, Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 1 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikasına sahip olmak, Hematolojik malignitesi olan ve kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda gelişen enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde deneyimli olmak, Diyabetik ayak enfeksiyonları tanı ve tedavisinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Yurtdışında baş boyun kanserleri üzerine çalışmış olmak. Robotik cerrahi sertifikasına sahip olmak. Uçuş hekimliği sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Gelişim Biyolojisi Doçenti olmak, ÜYTE Embriyolojisi ve ICSI sertifikaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Üremeye yardımcı tedavi klinik eğitimi sertifikası olmak, Robotik cerrahi uygulama sertifikası olmak, Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 T.C. Sağlık Bakanlığı üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak. Da Vinci robotik cerrahi eğitim programı sertifikası olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji veReanimasyon Doçent 1 1 Günübirlik anestezi ve ameliyathane dışı anestezi konusunda deneyimli olmak, Ultrason eşliğinde rejyonel anestezi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 Dermatopatoloji ve erkek genital sistem patolojisi konularında çalışmış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım İşletmeciliği Profesör 1 1
Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzay Fiziği Profesör 1 1 Yıldız tayfçekeri tasarımı konusunda deneyimli ve ders veriyor olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Ekoloji Profesör 1 1 Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Vektör ekolojisi ve kontrolü alanında yayınları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Geometri Profesör 1 1 Dönme matrisleri ve kuaterniyonlar konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Kültürü Profesör 1 1 Çok dillilik ve yabancı dil eğitimi politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Marka değeri ve perakendeci markalı ürünler hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 İmalat yöntemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Profesör 1 1 Enerji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 1 Betonarme yapıların çelik yapı elemanları ile güçlendirilmesi ve burkulması engellenmiş çelik çaprazlar konusunda çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitiminde ekonomi okur-yazarlığı üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi eğitimi alanında almış olmak. Fen kaygısı ve modellemeye dayalı fen öğretimi alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1 Çocukların görsel göstergeleri anlama düzeyleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Müzikoloji Profesör 1 1 İşitme eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Müzikoloji Profesör 1 1 Müzik ve kültürel kimlik, Müzik ve etnik aidiyet, Balkanlarda müzik konularında uluslararası yayınları bulunmak. Dünya müzik kültürleri, müzik ve toplumsal cinsiyet, kültürel müzikoloji alanlarında ders veriyor olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Doçent 1 1 Doçentlik temel alanı Sinema Sosyolojisi olmak, Türk Sineması alanında çalışmaları olmak, Yurtdışı deneyimi olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Profesör 1 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak, Halkla İlişkiler ve propaganda konularında çalışmaları bulunmak.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Fesefesi Profesör 1 1 Doçentliğini İslam Felsefesi alanında almış olmak. Tanrı tasavvuru ve mevlânâ düşüncesi üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi İşleme Teknolojisi Profesör 1 1 Su Ürünleri İşleme konularında çalışmak ve alanında uluslararası kitap yazmış olmak.
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Deniz Biyolojisi Doçent 1 1 Sucul canlılar mikrobiyolojisi, Genetiği ve bakterioloji alanında çalışıyor ve ilgili alanda yayınları olmak.
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Doçent 1 1 Peyzaj tasarımı ve erişebilirlik alanlarında çalışmaları olmak.
Manavgat Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Profesör 1 1 Alternatif Turizm alanında çalışmalarda bulunmak. Tarihi eserlerin mikrobiyolojik korozyonu ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER