Akademik Personel | 24 Eylül 2020, Perşembe

Akdeniz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

30 Kasım 2017
Akdeniz Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent  kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adayların Rektörlüğümüze, Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden adayların ise ilgili birime istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserinin belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

 

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN (Müracaatlar ilgili birime yapılacaktır.)

 2547 Sayılı Yasanın 23.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların hangi dilden sınava gireceklerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans, doktora belgesi

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

BİRİMİ BÖLÜM A.B.D./A.S.D./PROGRAM UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Yurtdışı deneyimi olmak, Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1 Yurtdışı deneyimi olmak, Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Yrd. Doç. 1 1 Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış olmak, Araştırma Etik Kurul çalışmalarında deneyimi olmak, Tıp Etiği Eğitimi Tıbbi Hasta kavramı üzerinde çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Hematoloji-Onkoloji uzmanı olmak,Talasemi konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Şizofreni, panik bozukluğunda oksidatif stresle ilgili çalışmaları ve bağımlılık tedavisinin yapıldığı tedavi merkezinde çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 1 1 Jinekolojik Onkolojik Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak, Jinekolojik Onkolojik Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Ayak ve Ayak Bilek Hastalıkları konusunda deneyimli ve Ortopedik Travma konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Bitki doku kültürü, haploidi ve süs bitkileri biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Yrd. Doç. 1 1 Moleküler ve hücre biyolojisi alanında doktora yapmış, gen klonlama ve gen karakterizasyonları konularında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Hayvansal Biyoteknoloji Yrd. Doç. 1 1 Yerli tavuk ırklarında konservasyon genetiği ve sıcak şok proteinleri konularında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1 Kanatlı hayvan ıslahı alanında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Doktorasını Bahçe bitkileri alanında yapmış olmak, Çim Bitkileri Islahı ve Yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Yrd. Doç. 1 1 Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Dalı’nda Turunçgiller üzerinde doktora yapmış ve Turunçgil yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalışmış olmak.
Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 1 Dedekind toplama üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 16. yy. Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Türkiye Coğrafyası Profesör 1 1 Kültür Coğrafyası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. 1 1 20. yy. Rus Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 Türk Dönemi Kıbrıs Tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Konsrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçent Unvanı almış olmak. Konstrüksiyon ve İmalat konularında araştırmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Yrd. Doç. 1 1 AB yetişkin mesleki eğitimi programları üzerinde bilimsel çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Yaşlılık ve Eğitim, Eğitimde kültürlerarası stres envanteri konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 1 Çağdaş Türk Resim Sanatında Çalışmaları Olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Yrd. Doç. 4 1 Mesnevi Şerhleri ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım Yrd. Doç. 1 1 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Lisans Mezunu olmak. İletişim Bilimleri Doktora Mezunu olmak. Reklamcılık konusunda çalışma yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Yrd. Doç. 1 1 İletişim Bilimleri Doktora Mezunu olmak. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında çalışma yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema Doçent 1 1 Türk sineması ve Film Eleştirisi konusunda çalışmaları olmak
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Teknolojileri Doçent 1 1 Doçenlik alanı Üretim Yönetimi olmak, Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları ve Çok Kriterli Karar Verme konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.