Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Akdeniz Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

20 Haziran 2019
Akdeniz Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi 7 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Akdeniz Üniversitesi 6 araştırma görevlisi 7 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK / UYGULAMALI BİRİM)       
S.NBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI
/PROGRAM
UNVANADETDERECENİTELİKLER
1DEMRE DR. HASAN ÜNAL MESLEK YÜKSEKOKULUBÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİKBÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
14İşletme lisans mezunu olmak. İşletme tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla tezli yüksek lisans mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim kurumlarında en
az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
2SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDİL VE KONUŞMA TERAPİSİDİL VE KONUŞMA
TERAPİSİ
ÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
13Dil ve Konuşma Terapistliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlgili alanda
en az 8 (sekiz) yıl deneyim sahibi olmak.
3SERİK GÜLSÜN- SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULUÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİÇOCUK GELİŞİMİÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
16Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi
olmak.
4TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUİNŞAATYAPI DENETİMİÖĞR. GÖR.
(Ders Verecek)
14İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Geoteknik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 3 (üç) yıl deneyimine sahip olmak.
5TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİÇOCUK CERRAHİSİÖĞR. GÖR.
(Uygulamalı Birim)
11Tıpta uzmanlığını Çocuk Cerrahisi alanında yapmış olmak. Uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli
olmak.
6TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİÖĞR. GÖR.
(Uygulamalı Birim)
11Tıpta uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmış olmak. TOTEK Board Sınavı Başarı Belgesi sahibi olmak.
7TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK
CERRAHİ
ÖĞR. GÖR.
(Uygulamalı Birim)
11Tıpta Uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında yapmış olmak. Mikrocerrahi Sertifikası olup Kraniyofasiyal
Cerrahi alanında deneyimi olmak.
S.N.BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANADETDERECENİTELİKLER
1FEN FAKÜLTESİMATEMATİKMATEMATİĞİN
TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK
ARŞ. GÖR.17Matematik Bölümü lisans mezunu olmak.
Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2HUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKMEDENİ USUL VE
İCRA İFLAS HUKUKU
ARŞ. GÖR.17Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel
Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3MİMARLIK FAKÜLTESİPEYZAJ MİMARLIĞIPEYZAJ PLANLAMAARŞ. GÖR.17Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
4SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİM BİLİMLERİARŞ. GÖR.17Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu olmak. Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5ZİRAAT FAKÜLTESİTARIMSAL BİYOTEKNOLOJİHAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİARŞ. GÖR.17Tarımsal Biyoteknoloji lisans ve Tarımsal Biyoteknoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak. Tarımsal Biyoteknoloji veya Biyoteknoloji Anabilim Dalında doktora eğitimi yapıyor
olmak.
6ZİRAAT FAKÜLTESİTOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMETOPRAKARŞ. GÖR.17Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü lisans mezunu olmak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI)
(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2547 sayılı Kanunun 50/d kapsamında)
– 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi ( http://personel.akdeniz.edu.tr adresindeki ilgili başvuru formu) eksiksiz doldurulmalıdır.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi.
6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
7- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik Belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi kabul edilecektir.)
8- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; Tezli Yüksek Lisans / Doktora öğrenci belgesi (e-devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilecek olup, azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
9- Lisans / Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.
11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
12- Onaylı Hizmet Belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)
13- AVES Çıktısı (Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları tarafından alınacak belge.)

AÇIKLAMALAR:
1- Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.
2- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.
3- E-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
4- Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
5- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi 20.06.2019

Giriş Sınavı Tarihi 10.07.2019

Son Başvuru Tarihi 04.07.2019

Sonuç Açıklama Tarihi 12.07.2019

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 08.07.2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.akdeniz.edu.tr/

       

Kolay Hobiler