Akademik Personel | 24 Ekim 2020, Cumartesi

Akdeniz Üniversitesi 52 Akademisyen Alımı Yapacak

10 Ağustos 2019
Akdeniz Üniversitesi 52 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Akdeniz Üniversitesi 52 Akademisyen Alımı Yapacak.

 

Akdeniz Üniversitesi çeşitli alanlarda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olarak 52 akademisyen alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

S.N.BİRİMBÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT DALIDERECEADETUNVANNİTELİKLER
1DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ11PROFESÖRİyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmaları hakkında Temel Eğitim Sertifikası sahibi olmak. Kronik Osteomyelitisin tedavisinde lazer terapisi
konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
2DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERORTODONTİ11PROFESÖRDudak Damak Yarıklı Hastalarla ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Ortognatik Cerrahi Gerektiren Hastalar ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Prenatal Dönemde Çenelerin ve Kraniyofasiyal Yapıların Gelişimi üzerine bilimsel çalışmaları
bulunmak.
3DİŞ HEKİMLİĞİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİ11PROFESÖRİyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmaları Hakkında Temel Eğitim Sertifikası sahibi olmak. İmplant Üstü Hibrit Protezlerde Oklüzyonun İmplant ve Destek Dokular Üzerine Etkileri konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak. Yeni Nesil Hibrit Seramiklerin Renk Değişimi konusunda
bilimsel çalışmaları bulunmak.
4EDEBİYAT FAKÜLTESİESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI11PROFESÖREski Yunan Dili ve Eski Yunan Epigrafisi üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
5EDEBİYAT FAKÜLTESİESKİ ÇAĞ
DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI11DOÇENTLatince Düzyazı ve Epigrafi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
6EDEBİYAT FAKÜLTESİESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE
KÜLTÜRLERİ
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI11DOÇENTLatin Şiiri ve Epigrafi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
7EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFEBİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ11DOÇENTTürk düşüncesinde Bilim ve Felsefe Metodolojisi, Dilbilim, Dil Felsefesi ve Bilim İlişkisi hakkında bilimsel çalışmaları
bulunmak.
8EDEBİYAT FAKÜLTESİİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI11DOÇENTSöz Dizim ve Anlambilim alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
9EDEBİYAT FAKÜLTESİSANAT TARİHİORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ11DOÇENTOrtaçağ İslam ve Selçuklu Seramik Sanatı üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
10EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİHYAKINÇAĞ TARİHİ11PROFESÖRDoçentliğini ilgili alandan almış olmak. II. Meşrutiyet ve İttihat Terakki Dönemi Osmanlı Fransız Askeri ve Diplomatik meseleleri üzerinde bilimsel çalışmaları
bulunmak.
11EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIESKİ TÜRK DİLİ11PROFESÖRTarihi Türk Dili Sözlükleri ve Türk Din Dili üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
12EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIESKİ TÜRK EDEBİYATI11PROFESÖREski Türk Edebiyatı alanında 16.yüzyıl Mesnevileri ile Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük üzerine bilimsel çalışmaları
bulunmak.
13EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYENİ TÜRK DİLİ11PROFESÖRDoçentliğini Yeni Türk Dili Anabilim
Dalından almış olmak . Karışık Dilli Eserler üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
14EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME11PROFESÖRDoçentliğini Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. Geniş Ölçekli Sınavlarda Ölçek Değişmezliği konularında
bilimsel çalışmaları bulunmak.
15EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ11PROFESÖRDoktorasını Biyoloji Eğitimi alanından almış olmak.
Eko-Fizyoloji alanlarında bilimsel çalışmaları
bulunmak.
16EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ11PROFESÖRDoçentliğini Osmanlı Kurumları Tarihi ve Medeniyeti alanından almış olmak. Osmanlı Kurumları Tarihi ve Değerler Eğitimi
alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
17FEN FAKÜLTESİFİZİKNÜKLEER FİZİK11DOÇENTÇift Katlı Potansiyel Modelleriyle Yük Alış Verişli Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitleri
üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
18FEN FAKÜLTESİKİMYAORGANİK KİMYA11PROFESÖRDoçentliğini Organik Kimya alanından almış
olmak. Ferrosen ve bis-sülfit bileşikleri üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
19FEN FAKÜLTESİMATEMATİKMATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK11DR. ÖĞR. ÜYESİMatris Değerli ve Geometrik Polinomlar üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak. Belgelendirmek kaydıyla Matematik alanında lisans ve lisansüstü ders verme tecrübesi
olmak.
20FEN FAKÜLTESİUZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİUZAY FİZİĞİ11PROFESÖRÇift Yıldız Sistemlerinde Kütle Transferi ve Disk Yapıları konusunda ders vermiş ve bilimsel çalışmaları bulunmak.
21GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİHEYKELHEYKEL11DOÇENTSanatta Yeterlik eğitimini Heykel alanında yapmış olmak. Yurt içinde ve yurt dışında Kamusal Alan Heykeli üzerinde çalışmalar
yapmış olmak.
22GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİMÜZİKMÜZİK11PROFESÖRMüzik Öğrenme, Müzik Teorisi, Müzikte Modernleşme ve Popüler Müzik konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
23GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSANAT YÖNETİMİ11DR. ÖĞR. ÜYESİTürkiye’de Koleksiyonculuk, Sanat Yönetimi konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak. Çağdaş Sanat Eleştirisi ve Sanat Yönetimi
alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
24İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
EKONOMETRİİSTATİSTİK11PROFESÖRDoçentliğini Nicel Karar Yöntemleri bilim alanından almış olmak. Olasılık Anlamlandırmaları konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
25İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSATİKTİSADİ GELİŞME- ULUSLARARASI İKTİSAT11PROFESÖRDoçentliğini Uluslararası İktisat bilim alanından almış olmak. Yoksulluk, Finansal Krizler, Deregülasyon ve Özelleştirme
konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
26İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSATİKTİSAT POLİTİKASI11PROFESÖRAvrupa Birliği, Turizm ve Enerji Politikaları üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
27İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT TEORİSİ11PROFESÖRDoçentliğini Makro İktisat Bilim alanından almış olmak. Finansal Krizler ve Kriz Politikaları alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
28İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA11PROFESÖRDoçentliğini Üretim Yönetimi Bilim alanından almış olmak. Verimlilik, Performans Ölçümü ve Çok Kriterli Karar Verme konularında bilimsel çalışmaları
bulunmak.
29İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA11PROFESÖRDoçentliğini Pazarlama Bilim alanından almış olmak. Marka Değeri, Hizmet Kalitesi, İnternet Bankacılığı ve Turizm konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
30İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA11DOÇENTDoçentliğini Pazarlama Bilim alanından almış olmak. Marka Kültürel Sembolizmi ve Müşterek Markalama üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
31İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
MALİYEMALİ İKTİSAT11PROFESÖRİl ve Ülke Bazında Ekonomik Büyüme, Orta Gelir Tuzağı, Paranın Yansızlığı ve Sürdürülebilir Ekonomik Refah Endeksi
konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
32İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI İLİŞKİLERSİYASİ TARİH11PROFESÖRRusya, Karadeniz, Hazar Havzası, Siber Güvenlik, Ermeni ve Pontus Sorunu alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
33İLAHİYAT FAKÜLTESİFELSEFE VE DİN BİLİMLERİDİN FELSEFESİ11PROFESÖRDinlerin Çokluğu Problemi, Din Bilim İlişkisi, Dini Tecrübe, Din Dili ve Din ve Estetik konularında bilimsel çalışmaları
bulunmak.
34İLETİŞİM FAKÜLTESİRADYO, SİNEMA VE TELEVİZYONİLETİŞİM BİLİMLERİ11PROFESÖRReklamcılık alanında bilimsel çalışmaları olmak.
35MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK MAKİNELERİ11PROFESÖRElektrik Elektronik Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Elektronik Balast ve Led Sürücüleri ile ilgili bilimsel
çalışmaları bulunmak.
36MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA TEKNOLOJİSİ11PROFESÖRGıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Gıda Ambalajlama Teknolojisi alanında bilimsel
çalışmaları bulunmak.
37MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİGENEL JEOLOJİ11PROFESÖRDoçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Sedimantoloji, Sedimanter Havza Evrimi, Tufa-Traverten Sedimantolojisi ve Permiyen-Triyas Yok Oluşu konularında bilimsel çalışmaları
bulunmak.
38MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİMİNEROLOJİ PETROGRAFİ11PROFESÖR
39MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİKONSTRÜKSİYON11PROFESÖRDoçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Süperalaşımların Termomekanik Yorulması konusunda
bilimsel çalışmaları bulunmak.
40SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİHAREKET VE ANTRENMAN11DOÇENTBeceri Öğrenimi, Motor Davranış ve Motor
Kontrol alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.
41SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİSPOR SAĞLIK BİLİMLERİ11PROFESÖRBeden Kompozisyonu, Beden Yoğunluğu ve Rezidüel Volüm üzerine uzmanlık yapmış olmak.
42SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ VE SPORBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR11DOÇENTBeden Eğitiminde Öğretim Yöntemi Uygulamaları ve Çocuklarda Temel Motor Becerilerin Gelişimi ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak.
43SPOR
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR11DOÇENTBeden Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme ve
Eleştirel Düşünme üzerinde bilimsel çalışmaları bulunmak.
44SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİREKREASYONREKREASYON11PROFESÖRSosyal Sermaye, Yaşam Doyumu, Doğa Sporları ve Oyun Kültürü konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
45SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİREKREASYONREKREASYON11DOÇENTSpor bilimleri alanında doçent unvanı almış olup, Doğa Sporları, Açıkalan ve Park Rekreasyonu konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.
46SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİM BİLİMLERİ11PROFESÖRBarter (Takas) Sisteminin Spor Klüplerinde Kullanılabilirliliği ile Spor Teşkilatlarında Psikolojik Yıldırma (Mobbing) davranışları
üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
47TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON11PROFESÖRAlgoloji alanında Yandal Uzmanlık Eğitimi yapmış olmak. Ağrı konusunda Ulusal ve Uluslararası Board Sınavını almış olmak. Algoloji konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
48TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİHALK SAĞLIĞI11DOÇENTİşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı eğitici belgesine sahip olmak. İş ve İşçi Sağlığı konularında bilimsel çalışmaları
bulunmak.
49TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOKİMYA11PROFESÖREn az 2 (iki) yıl yurt dışı deneyimi olmak. Gebelik esnasında diyabet konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
50TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIP EĞİTİMİ11DR. ÖĞR. ÜYESİEğitim teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. Tıp Eğitimi alanında akademik deneyim sahibi olmak.
51TURİZM FAKÜLTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ11PROFESÖRİşletme alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Turizm ve İnsan Kaynakları konularında
bilimsel çalışmaları bulunmak.
52TURİZM FAKÜLTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ11DOÇENTDoçentliğini finans alanında almış olmak. Bankacılık, Döviz, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkileri konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.

 

Akdeniz Üniversitesi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı ilanı ile ilgili detaylar;

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI)
(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.