Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Akdeniz Üniversitesi 2014-2014 Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Başladı

Akdeniz Üniversitesi 2014-2014 Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Başladı
       

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ:

Adayların 14-22 Temmuz 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerinin, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dumlupınar Bulvarı Enstitüler Binası B Blok 2. Kat C202 Kampus/ANTALYA adresindeki Enstitü Öğrenci İşlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Tel: 0242 227 78 57,  0 242 310 19 18 Faks: 0242 227 78 56

 

 ÖNKAYITTA İSTENEN BELGELER

I. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:

a-    “Lisans” diplomasının ya da çıkış belgesinin aslıyla birlikte fotokopisi.

b-   Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslıyla birlikte fotokopisi. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekmektedir. Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)

Önlisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki transkriptinide getirmeleri gerekmektedir.

c-    Yüksek Lisans için Programların karşılarında belirtilen alan türlerinden en az 55 (Ellibeş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)

d-   Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL, …eşdeğeri) bir sınavdan yabancı dil sınav sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)

e-    2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

f-    Nüfus cüzdanın aslı ile birlikte fotokopisi.

g-    Adayların öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim Dalını, Yüksek Lisans programını ve özgeçmişini içeren form. (Yüksek Lisans Başvuru Formu Enstitümüz web sayfasından ya da Enstitümüzden temin edilebilir.)

 EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

h-   Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve Diploma ile Transkript’in Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/02/2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktı ve şifreleri ile gelmeleri gerekmektedir.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil sınav notunun %10’u ve mülakat notunun %30’unun hesaplanması sonucunda 65 (altmışbeş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları ve Açıklamaları İçin TIKLAYINIZ

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları ve Açıklamaları İçin TIKLAYINIZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları ve Açıklamaları İçin TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları ve Açıklamaları İçin TIKLAYINIZ

 

blank Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015

Doktora Programlarına Ön Kayıt İçin:

a-    “Lisans ve Tezli Yüksek Lisans” diplomasının ya da çıkış belgelerinin asılları ile birlikte fotokopileri.

b-   Yüksek Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslı ile birlikte fotokopisi. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekmektedir. Getirmeyenlerin yüzlük karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)

c–   Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belgenin (Transkript) aslı ile birlikte fotokopisi.

(Önlisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki transkriptinide getirmeleri gerekmektedir.)

d-   Doktora için Programların karşılarında belirtilen alan türlerindenen az 60 (Altmış) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi. (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)

e-    Doktora programlarına başvuran adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL, … eşdeğeri) bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.  (Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmesi gerekmektedir.)

f-    2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda).

g-   Nüfus cüzdanın aslı ile birlikte fotokopisi.

h-   Adayların öğrenim görmek istedikleri Ana Bilim Dalını, Doktora programını ve özgeçmişini içeren form.          (Doktora Başvuru Formu Enstitümüz web sayfasından yada Enstitümüzden temin edilebilir)

       EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

ı-    Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve Diploma ile Transkript’in Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/02/2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktı ve şifreleri ile gelmeleri gerekmektedir.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Tezli Yüksek Lisans not ortalamasının %10’u, yabancı dil sınav notunun %10’u ve mülakat notunun %30’unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.

       

Kolay Hobiler