Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

Akademisyenlerler YDS Değil, Akademik Dil Sınavı İstiyor

9 Eylül 2014
Akademisyenlerler YDS Değil, Akademik Dil Sınavı İstiyor
       

Akademikpersonel.org’un YDS’ye Giren 3429 Kişi İle Gerçekleştirdiği Mega Araştırma, ÖSYM’ye Önemli Girdiler Sunmakta. Çıkan Sonuç, Akademik Dil Sınavı Yapılmalı.

 

Akademikpersonel.org’un, 2014 YDS Sonbahar raporu yayınlandı.

07/09/2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olan YDS, takipçilerimizin göstermiş olduğu yoğun ilgiyle 3429 kişi tarafından değerlendirildi. Öncelikle, kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik bu araştırmamıza verdikleri destekten dolayı bütün takipçilerimize teşekkür ederiz.

Ayrıca, YDS’nin bu denli yüksek bir katılımla değerlendirilmesi, ÖSYM’ye de önemli girdiler sunacak gibi gözüküyor.

 

2014 ALES İlkbahar Değerlendirmesi İçin Lütfen Tıklayınız

 

İşte Akademikpersonel.org’un gerçekleştirmiş olduğu, YDS’nin nabzını ölçen araştırmada sorulan temel sorular ve cevapları:

1- YDS’ye İlk Defa mı Giriyorsunuz?

Katılımcılardan 626 kişi YDS’ye ilk defa girdiğini, 2803 kişi ise öncesinde de YDS’ye girdiğini ifade etmiştir.

2- Sınavın Zorluğunu Nasıl Değerlendirirsiniz?    

*(1 ve 2: kolay; 3: çekimser; 4 ve 5 ise sınavı zor olarak görenleri temsil etmektedir)

Katılımcıların büyük çoğunluğu sınavın normal seviyede bir zorluğa sahip olduğunu düşünmekteyken (%45); araştırmaya katılanların %39’u sınavın zor olduğunu ifade etmektedirler.

 

Akademik Dil Sınavı Geliyor

 

3- YDS’nin Akademik Dil Yeterliliğini İyi Bir Biçimde Ölçtüğünü Düşünüyor musunuz?

Sınava girenlerin yarısından fazlası (1932 kişi; 56%) YDS’nin akademik dil yeterliliğini iyi bir biçimde ölçemediğini belirterek akademik dil sınavı yapılmasının gerekliliğini ifade etmişlerdir. Buna karşın sadece 645 kişi (19%) YDS’nin akademik dil yeterliliğini iyi bir biçimde ölçtüğünü ifade etmiştir.

4- Bu Sınavdan Sonra YDS İçin Özel Ders Almayı veya Kursa Gitmeyi Düşünüyor musunuz?

Son olarak katılımcıların 52%’lik bir kısmı (1775 kişi), YDS için özel ders almayı veya kursa gitmeyi düşünmediklerini ifade etmiştir. Buna karşın, çekimser olan 671 kişinin yanı sıra, 983 kişi özel ders almayı veya kursa gitmeyi düşündüklerini ifade etmektedir.

 

YDS Elektronik Ortama Taşınacak

 

Değerlendirme:

Türkiye geneline hitap eden, herkesin beğenebileceği bir sınav hazırlamak neredeyse imkansız. Çünkü, adayların, eğitimcilerin sınavlardan bir takım beklentileri olduğu gibi sınavların temel amacı adayları belirli bir mantığa göre sıralamaya sokabilmek.

Ancak, YDS’nin muadili sayılabilecek uluslar arası geçerliliği olan diğer dil sınavları elektronik ortamda ve daha interaktif bir şekilde gerçekleşmekteyken, ÖSYM’nin de bu konuda bir adım atması gerekiyor. Nitekim, YÖK Başkanı Sayın Prof.Dr. Gökhan ÇETİNSAYA’da, “master, doktora aşamalarında ve diğer akademik aşamalarda gerekli İngilizce seviyesini ölçen bir İngilizce yeterlilik sınavının fizibilitesininin yapıldığını” belirtmekte. Bu durumu destekler bir şekilde, araştırmaya katılan takipçilerimizin 56%’lık bir kısmı da “Akademik Dil Sınavı Yapılması konusunda” bir tutum sergilemekteler.

Görünen o ki, YDS kısa bir zaman içerisinde yerini, elektronik ortamda gerçekleştirilen ve akademik dil yeterliliğini ölçen yeni sınav sistemine bırakacak gibi gözüküyor.

 

* Bu haber Akademikpersonel.org akademisyenlerince hazırlanmıştır.

Haberi aktif link verilerek paylaşabilir. Usulsüz paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

       

BENZER HABERLER