Akademik Personel | 07 Aralık 2019, Cumartesi

Akademisyenlerden Tepki: “Geliştirme Ödeneği Kaldırılmasın”

8 Eylül 2014
Akademisyenlerden Tepki: “Geliştirme Ödeneği Kaldırılmasın”
       

Akademikpersonel.org’un Akademisyenler İle Birlikte Gerçekleştirdiği Araştırmaya Göre Geliştirme Ödeneği Kaldırılmamalı.

 

Bakanlar Kurulu’nun 4/4/2005 tarihindeki 2005/8681 sayılı kararına göre geliştirme ödeneği bazı üniversiteler için 15/12/2014 tarihinde sona erecek. Bizlerde üzerimize düşen vazifeyi yerine getirerek, sitemizde akademisyenlerimizi konu hakkında bilgilendirmeye çalışmıştık.

Geliştirme Ödeneği 15 Yılını Dolduran Üniversitelerde Sona Erecek.

 

Peki acaba bu duruma akademisyenlerin tepkisi nasıl olacak?

Akademikpersonel.org’un 379 Akademisyen üzerinde gerçekleştirmiş olduğu son araştırma akademisyenler için geliştirme ödeneğinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüner sermekte.

Araştırmaya katılan akademisyenler ve akademik ünvanları şu şekilde:

Araştırma Görevlisi: 180; Öğretim Görevlisi: 38; Okutman: 15; Uzman: 14; Öğretim Üyesi: 132

Araştırmaya, bilimsel açıdan yeterli sayılan bir seviyede katılım olması ise, çıkan bulguların devlet büyüklerimiz tarafından dikkatle değerlendirilmesini gerektirmekte.

İşte Akademisyenlere Sorulan Sorular ve Alınan Cevaplar

1- Geliştirme Ödenekleri’nin Kaldırılacak Olmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Grafikten de görüleceği üzere, akademisyenlerin %74 gibi büyük bir çoğunluğu geliştirme ödeneğinin kaldırılması fikrine pek sıcak bakmamakta.

2- Geliştirme Ödenekleri Sizce Bilimin Gelişimine Katkı Sağlıyor mu?

Araştırmadan çıkan önemli bulgulardan bir diğerine göre ise akademisyenlerin büyük çoğunluğu, geliştirme ödenekleri sayesinde daha motive olduklarını ifade etmekteler. Yani başka bir ifadeyle, bilimin gelişiminde gelişme ödeneğinin de bir rol oynayabileceği görülüyor.

 

Geliştirme Ödeneği Kararını Forumumuzda Tartışıyoruz 

3- Geliştirme Ödeneğinden Dolayı Az Gelişmiş Bir Üniversitede Çalışmayı Tercih Eder miydiniz?Geliştirme ödeneğinin temel amacı; akademisyenleri, coğrafik açıdan iyi olmayan, sosyal ve maddi anlamda yeterince gelişmemiş şehirlerde bulunan üniversitelerde çalışmaya teşvik etmek.Bu duruma paralel bir şekilde, araştırmaya katılan akademisyenlerin 62%’si gelişme ödeneğinden dolayı az gelişmiş bir üniversitede çalışabileceklerini belirtmektedirler.

 

 

4- Geliştirme Ödeneklerinin Miktarını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Son olarak araştırmaya katılan akademisyenlerin 48%’lik bir kısmı geliştirme ödeneği miktarını beğenmemekteyken, 22%’lik bir kısmı ödenek miktarlarının iyi olduğunu ifade etmekte.

Değerlendirme: 

Bazı şehirlerin coğrafik ve gelişmişlik açısından zor koşullara sahip olması, çoğu akademisyenlerin buralarda bulunan üniversitelerde görev yapmak istememelerine neden olmaktadır.Bu açıdan, geliştirme ödeneğinin  “15 Senenin Dolması Koşuluyla” da olsa kaldırılmasının, üniversitelerin gelişme süreçlerine zarar vereceği düşünülmektedir.

Nitekim, 15 sene zaman dilimi geri kalmış şehirlerin gelişmesi açısından her zaman yeterli olabilecek bir zaman dilimi değildir.Bunun yanı sıra, geliştirme ödeneği olan Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ödeneğinin 15 Aralık 2014 tarihinde kesileceği öngörülmektedir. Ancak, şehrimizde yeni açılan Erzurum Teknik Üniversitesi akademik üyelerine 15 senelerini doldurana kadar geliştirme ödeneği verilmeye devam edilecektir. En azından, hukukçularla yaptığımız istişarede Bakanlar Kurulu Kararı’nın bu şekilde yorumlanabileceği düşünülmektedir. Aynı şehirde iki farklı devlet üniversitesinin, farklı maaş veriyor olmasının mesleki motivasyon ve bilimin gelişmesi açısından gayet sakıncalı bir durum olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, akademik ünvana göre verilen gelişme ödeneklerinin farklılık göstermesi özellikle dar gelirli araştırma görevlilerini maddi anlamda sıkıntıya sokmaktadır.